Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

miljøsikkerhet

02. Water shortages India - REUTERS
Å fø verden er en Herkules-oppgave. Og å sørge for adekvate vannforsyninger blir vanskeligere - særlig ettersom etterspørselen øker. Denne fotohistorien vise noen av de viktigste hindringene mot at all verdens mat når ut til alle verdens folk.
Mire
Energibruk er ikke et sidespørsmål ved sikkerhet. Kraftmangel i mange NATO-land har vist hvor sårbare vi aller uten tilstrekkelig energi. Ettersom kravet om mer energiressurser øker, hvordan kan vi være sikre på at dette ikke fører til konflikt?
umage video 4
NATO Nytt ser på det at å knytte de væpnede styrker tettere til realiteten ved energi- og miljøproblem faktisk er til det gode. Og hvorfor det vil komme de fleste til nytte.
mire
Vi har spurt energi- og miljøekspert, Jason Blackstock, hvordan han ser på endringene på området, om de gir grunn til optimisme, og hvor han ser potensielle problemer.
1. Hiscock_droughtsAfrica.jpg
Geoff Hiscock ser på hvordan tilstrekkelig mat og vann for alle kan oppnås. Men hvordan ytterligere konflikt venter hvis man ikke gjør fremskritt.
Classic Banner
Klimaendring, matsikkerhet og befolkningsvekst kan skape den perfekte storm. Verdens befolkning vil trolig vokse fra 7 milliarder i år til 9 milliarder innen 2050. Likevel, på samme tid som det blir flere munner å mette, står verden foran en situasjon med mindre vann og dyrket mark. Hva vil det bety for vår sikkerhet?
New File
Noen gang hørt om sjeldne jordmineraler? Kanskje ikke, men vi bruker det alle sammen hver dag. Når 87 % av verdens forsyning er i hendene på ett land, bør vi være bekymret?
Poverty 1
Vil du ha en rask guide til Jemens problemer? Her er en treminutters video som gir nøkkelfakta om Jemen, hvorfor det er viktig, sakene som står på spill og hvordan det kan berøre oss alle.
WATER SHORTAGES
Kan Jemens mange utfordringer smitte over på nabolandene? Hvor godt forberedt er disse landene? David Hughes ser på trusselen om en regional dominoeffekt.
New File
NATO Nytt ser på hvorfor det høye nord plutselig er blitt en høy politisk og sikkerhetsprioritet. Og hvordan endringer der berører områder fra oje til handel til miljø. Denne videoen gir kommentarer fra ledende politikere, forskere og NATOs ledende militære personell.
New File
Danmarks forsvarsminister, Søren Gade, beskriver Danmarks holdning til nye spørsmål om det høye nord, og dekker områder som Grønland, søk og redning, og olje.
New File
Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre, har spilt en ledende rolle for å rette mer oppmerksomhet mot spørsmålet om det høye nord. I dette intervjuet beskriver han rollene til forskning, samarbeid - og Russland.
Q&A 2
Hva er forbindelsene mellom matpriser og øket uro eller politisk ustabilitet? NATO Nytt gir en "øyeblikksguide" til noen av svarene.
hungry 1
En ledende internasjonal matekspert skisserer hvordan internasjonale organisasjoner kan reagere på matkrisen på kort og lang sikt, og beskriver de utfordringer og muligheter som situasjonen presenterer.
photo 1
Denne månedens fotohistorie ser på bekymringene som matkrisen forårsaker, hvor det er blitt berørt, rollen til vann og brennstoff, og mulige matrelaterte, fremtidige sikkerhetsspørsmål.
video
Professorene Alpas and Ciracoglu i en NATO SPS pilot studie diskuterer mat som et sikkerhetsspørsmål, og hva NATO-prosjekter gjør, og deres spådommer for fremtiden.
Photo 2
Bjørn Lomborg er mest kjent for sitt arbeid om klimaendring. Men her understreker han at å få til de rette ting nå, innen slike områder som HIV og underernæring, kan være like viktig som å få til de riktige tingene for fremtiden innen klimaendring.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube