Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

energisikkerhet

02. Water shortages India - REUTERS
Å fø verden er en Herkules-oppgave. Og å sørge for adekvate vannforsyninger blir vanskeligere - særlig ettersom etterspørselen øker. Denne fotohistorien vise noen av de viktigste hindringene mot at all verdens mat når ut til alle verdens folk.
Mire
Energibruk er ikke et sidespørsmål ved sikkerhet. Kraftmangel i mange NATO-land har vist hvor sårbare vi aller uten tilstrekkelig energi. Ettersom kravet om mer energiressurser øker, hvordan kan vi være sikre på at dette ikke fører til konflikt?
1-Milstein_oilcrisis1973
I denne artikkelen spurte vi Dan Milstein, spesialist på internasjonale forbindelser i Kontoret for europeiske og asiatiske stillehavssaker i USAs energidepartement, om å gi oss sine personlige synspunkter på energisikkerhet og NATOs rolle.
mire
Vi har spurt energi- og miljøekspert, Jason Blackstock, hvordan han ser på endringene på området, om de gir grunn til optimisme, og hvor han ser potensielle problemer.
Fossil fuel 1
Det er mange veier som fører fra energi til sikkerhet. Michael Rühle skisserer grunnene til NATOs interesse for energisikkerhet og hvilken forskjell det kan utgjøre.
Classic Banner
Klimaendring, matsikkerhet og befolkningsvekst kan skape den perfekte storm. Verdens befolkning vil trolig vokse fra 7 milliarder i år til 9 milliarder innen 2050. Likevel, på samme tid som det blir flere munner å mette, står verden foran en situasjon med mindre vann og dyrket mark. Hva vil det bety for vår sikkerhet?
New File
Noen gang hørt om sjeldne jordmineraler? Kanskje ikke, men vi bruker det alle sammen hver dag. Når 87 % av verdens forsyning er i hendene på ett land, bør vi være bekymret?
Oil pipes
Til tross for at andre asiatiske regioner ofte dominerer overskriftene, er det nå en økende interesse for de sentral-asiatiske landenes stadig viktigere ressurser, beliggenhet og troskapsavtaler.
Image interview 3
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 2 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Image other themes 3
Synspunkter og intervjuer- video 2: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.
Vest-Afrikas potente blanding av organiserte kriminelle, islamistiske grupper, viktig transittsted og en rekke svake stater opplever at sikkerhetstruslene lever i beste velgående.
Climate changes
Krisen i finansverdenen kan åpne nye måter å arbeide på i energiverdenen, hevder dr. Heiko Borchert og Karina Forster.
Secretary General Jaap de Hoop Scheffer.
Jaap de Hoop Scheffer, NATOs generalsekretær, som taler til sitt siste NATO-toppmøte, hevder at det er tre store utfordringer som NATO-alliansen står overfor.
New File
NATO Nytt ser på hvorfor det høye nord plutselig er blitt en høy politisk og sikkerhetsprioritet. Og hvordan endringer der berører områder fra oje til handel til miljø. Denne videoen gir kommentarer fra ledende politikere, forskere og NATOs ledende militære personell.
New File
Danmarks forsvarsminister, Søren Gade, beskriver Danmarks holdning til nye spørsmål om det høye nord, og dekker områder som Grønland, søk og redning, og olje.
Q&A 2
Hva er forbindelsene mellom matpriser og øket uro eller politisk ustabilitet? NATO Nytt gir en "øyeblikksguide" til noen av svarene.
nexus 1
David Victor fra Council of Foreign Relations forklarer hvorfor energikrisen inntraff, hvordan den er knyttet til matspørsmål, og hva som kreves av regjeringene.
Photo 2
Bjørn Lomborg er mest kjent for sitt arbeid om klimaendring. Men her understreker han at å få til de rette ting nå, innen slike områder som HIV og underernæring, kan være like viktig som å få til de riktige tingene for fremtiden innen klimaendring.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube