Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

nye sikkerhetsutfordringer

02. Water shortages India - REUTERS
Å fø verden er en Herkules-oppgave. Og å sørge for adekvate vannforsyninger blir vanskeligere - særlig ettersom etterspørselen øker. Denne fotohistorien vise noen av de viktigste hindringene mot at all verdens mat når ut til alle verdens folk.
Mire
Energibruk er ikke et sidespørsmål ved sikkerhet. Kraftmangel i mange NATO-land har vist hvor sårbare vi aller uten tilstrekkelig energi. Ettersom kravet om mer energiressurser øker, hvordan kan vi være sikre på at dette ikke fører til konflikt?
umage video 4
NATO Nytt ser på det at å knytte de væpnede styrker tettere til realiteten ved energi- og miljøproblem faktisk er til det gode. Og hvorfor det vil komme de fleste til nytte.
Stavridis_natojetsoverLibya_5_REUTERS
NATOs øverstkommanderende for de allierte styrker i Europa, admiral James Stavridis, skisserer hvordan ideene fra NATOs nye strategiske konsept har blitt gjort til handling.
Gov. Illinois
NATO Nytt spurte guvernøren i Illinois, Pat Quinn, om Chicagos forberedelser for NATOs toppmøte for 2012, hvordan Alliansen blir sett på i byen, og hvorfor Chicago representerer det beste bakteppet for NATOs første toppmøte i Nord-Amerika i dette århundre.
Ambassador Gábor Iklódy
Ettersom verdens ufordringer og trusler har utviklet seg, så har også NATO. En ny NATO-avdeling i organisasjonen er sjelden nyhetsstoff. Men denne gang viser den en reell hensikt for å gjøre det slik at NATO matcher den endrede verden rundt den.
2B. Prague Summit
Når vi ser tilbake, i stedet for å kunngjøre NATOs tilbakegang, ble ”9/11” katalysatoren for de mest grunnleggende endringene i NATOs historie, hevder Michael Rühle.For NATOs allierte var likevel de spørsmålene de måtte tenke gjennom i begynnelsen like åpenbare som de var avgjørende.
3. cyber
For en virkelig moderne tilnærming til å få NATO oppdatert på sikkerhetstrusler i det 21. århundre, må Alliansen bruke penger på en smart måte, mer engasjement og klarere planlegging, hevder Dr Jacquelyn Davis.
cyberthread
9/11 innledet en tid med nye trusler. Ikke minst blant disse er internettrusselen. Her beskriver Olaf Theiler hvordan NATO hurtig har måttet tilpasse seg en sikkerhetstrussel som er i rask endring, vidt utbredt og ofte billig.
Photo 2
Joseph Nye skisserer hvordan cyberverdenen har skapt endringer innen makt: e-makt. Og det er en verden der alle tilsynelatende er like - men noen er mer like enn andre. Her skisserer han hvordan dette kan utvikle seg i 2012.
Photo 2 China Economy Reuters
Daniel Korski har arbeidet i slike land som Irak og Afghanistan som har måttet tilpasse seg viktige endringer raskt. Her hevder han at snart vil hele verden måtte gjøre det samme.
Photo 2
Er internett virkelig en makt for det gode? Ikke alltid, ikke nødvendigvis og ikke uten betydelig beskyttelse, hevder Mikko Hypponen
1914_Gavrilo Princip_arrested
Merkelappen "innfødt terrorisme" er kanskje ny, men aktiviteten er sannelig ikke ny. Denne fotohistorien kaster lys over noen tidligere eksempler - som strekker seg nesten et århundre tilbake.
02. Friedman_Al-Shabaab_Somalia
Let og du skal finne, er et gammelt ordtak. Men det er passende, hevder Benjaming Friedman, når det brukes i forbindelse med søken etter noe som nesten helt sikkert alltid har vært der.
Image
Trusselen fra innfødte terrorister er helt klart et sikkerhetsspørsmål. Men det er et som i stor grad håndteres av nasjonale etterretnings- og sikkerhetsstyrker - ikke det militære. Så hva kan egentlig NATO gjøre for å møte den? Og hvordan passer dette inn i NATOs kamp mot terrorisme? Vi spør NATOs ekspert på motterror.
02. Sageman_FreiCorps_Maltese Cross Knights
Innfødt terrorisme er ikke noe nytt, hevder Marc Sageman. Den er like gammel som politisk kamp. Men den har nye elementer i seg - ikke minst når det gjelder internett.
2. Egypt Tahrir 2011 Reuters
Barak Barfi har reist gjennom regionen for den arabiske våren. Her forteller han hvordan han så forskjellige tolkninger av hva frihet betyr, frustrasjoner over endrede mål, og nye problemer som erstatter gamle. Regimene er kanskje borte, men, hevder han, samfunnene, strukturene og problemene de skapte gjennom tiår er ikke borte.
JAN_IranPresident_REUTERS
2012 var et år der vi så viktig utvikling innen valg, konflikter, kjernefysiske programmer og mer. I denne fotohistorien viser vi noen av de viktigste hendelsene.
Ryce_Unified-Protector-NATO-Operation_2
NATO har veletablerte partnerskapsprogrammer med flere land i Nord-Afrika som grenser mot Salel-regionen. Men ettersom regionen er vitne til mer høyprofilert ustabilitet, kan NATO spille en større rolle, spør Paul Pryce?
Project 8
Hva er den neste aktiviteten som vi kan vente oss fra smart forsvar? Hvilken forskjell vil reelle prosjekter gjøre? Her skisserer vi åtte prosjekter som kommer online snart og understreker de potensielle fordeler.
2_MZ_1968 invasion_REUTERS
For noen var 12. mars 1999 bokstavelig talt å leve ut drømmen. Marcela Zelníčková fra NATO Nytt var en av dem. Her skisserer hun hva hun følte og gjorde da hennes land tok skrittet fra å være et håpefullt NATO-medlem til fullverdig medlem.
sitater
Abraham Lincoln
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som nekter andre frihet fortjener
det ikke selv."
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube