Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

valg

New File
Farah-provinsens guvernør Roohul Amin skisserer sine tanker om årets valg, valmueeffekten nå og hva som må skje med Taliban.
sababi
NATO Nytt snakker med Afghanistans første og eneste kvinnelige guvernør om hvordan landet ser på kvinner, religion - og turisme.
Afghan Votes
Professor Wadir Safi forklarer hvorfor han føler at sikkerhetsspørsmålene kan overskygge hele prosessen når Afghanistan skal gå til valg senere i år
Afghan elections
I Afghanistan i 2014 vil tilbaketrekkingen av internasjonale styrker være det viktigste. Feil, sier Ahmed Rashid. Valgene er den enkelthendelsen som vil ha størst effekt på landets fremtid, hevder han..
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube