Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

tiltak mot piratvirksomhet

LCcoldx
Ta tre spørsmål om hva som vil bli de store sikkerhetssakene neste år. Spør fire eksperter og kommentatorer i forskjellige aldre og nasjonaliteter. Sammenlikn svarene. Og se resultatene her.
WATER SHORTAGES
Kan Jemens mange utfordringer smitte over på nabolandene? Hvor godt forberedt er disse landene? David Hughes ser på trusselen om en regional dominoeffekt.
New File
NATO Nytt tilbringer en dag med Operation Active Endeavour for å se hvordan den holder nøye øye med Middelhavet - og hvordan den brukes.
Reuters-Christian Charisius
Det har ikke vært en eneste terroristarrestasjon I Middelhavet etter at operasjonene mot terrorisme begynte der i 2001. Her forklarer et medlem av operasjonen hvordan havet holdes trygt.
D2003-1248_1.jpg
Er dette virkelig slutten på den sjømilitære æra? Kan det bli flere lovløse områder på havet i fremtiden? Og hvordan vil klimaendringene påvirke den maritime situasjonen. Diego Ruiz Palmer ser på disse spørsmålene.
New File
Lord Levene, formann for Lloyd's i London, skisserer hvordan han ser på de største truslene mot shipping og innflytelsen som piratvirksomhet har på skip som bærer verdens handel.
Bergrav image
Hvordan mener en kontreadmiral som har vært i sjøforsvaret i mer enn 30 år at situasjonen til sjøs er i endring? Jørgen Berggrav besvarer spørsmål om trusler, hvordan man skal håndtere dem og de endringer det er behov for for å møte dem.
Image video 3
Synspunkter og intervjuer - video 1 : Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
Shipping
Havner og det åpne hav spiller en avgjørende rolle når organisert kriminalitet og terrorgrupper må flytte sine varer rundt om i verden. Denne videoen undersøker hvordan det gjøres.
Pirated CDs
En fotohistorie viser handelen som organisert kriminalitet, og noen terrorgrupper, spesialierer seg på: fra sigaretter til kredittkort og fra datakriminalitet til sjørøveri.
New File
NATO Nytt ser på hvorfor det høye nord plutselig er blitt en høy politisk og sikkerhetsprioritet. Og hvordan endringer der berører områder fra oje til handel til miljø. Denne videoen gir kommentarer fra ledende politikere, forskere og NATOs ledende militære personell.
JanuarySaakashvili - Reuters / David Mdzinarishvili
Et tilbakeblikk på noen av de viktigste øyeblikkene i 2008 som virket på sikkerheten.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube