Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

konfliktløsning

Afghan elders.
Christian Dennys beskriver sine førstehånds erfaringer fra å se hvordan afghanerne skaper sin egen lov og orden gjennom lokale råd.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube