Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

konsensusbeslutninger

Leterme
NATOs første strategiske konsept på 11 år ble ofte beskrevet som en balanseakt. For eksempel hvordan balansere nye trusler med gamle? Hvordan håndtere interessene til små land og store? Nå når det har blitt underskrevet, hvordan så man på konseptet?
Image other themes 2
Synspunkter og intervjuer - video 2: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
New File
Etterhvert som NATO forbereder seg på å lage utkast til et nytt strategisk konsept, kaster Jan Petersen lys over de sakene som han føler det er behov for å ta opp.
NATO meeting
Charles Kupchan fra Council of Foreign Relations beskriver hvor NATO må ta noen vanskelige beslutninger, som vil være avgjørende for dens fremtid.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube