Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

omfattende, politisk styring

lenses
Hvordan kan NATO å få den mest strategiske effekten? Her beskriver Julian Lindley-French og James Townsend den potensielle veien - og fallgrubene - for å få optimal effekt for NATO. En av hovedanbefalingene er klarere fokus. .
Madonna
Ved første øyekast synes det ikke som NATO og Madonna har mye til felles. Men her viser Peter van Ham på en overbevisende måte at en har vist en egen evne til vellykket selv-gjenoppfinning - og at den andre trenger å gjøre det.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube