Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

omfattende tilnærming

lisbon2010video
Et av målene på NATOs toppmøte i Lisboa var å få til bedre koordinering mellom de militære og sivile organisasjonene. Hvorfor? Fordi alle drar nytte av resultatet.
Ambassador Gábor Iklódy
Ettersom verdens ufordringer og trusler har utviklet seg, så har også NATO. En ny NATO-avdeling i organisasjonen er sjelden nyhetsstoff. Men denne gang viser den en reell hensikt for å gjøre det slik at NATO matcher den endrede verden rundt den.
soldiers
Mantraet “sammen er vi sterkere” høres ofte i disse skattetider. Men to viktige sikkerhetsorganisasjoner opplever også, selv om frasen er en klisjé, så er den også sann.
Secretary General in Lisbon
Den største bekymringen til folk i NATO-landene dreier seg om økonomi. Og det er ikke noe annerledes i NATOs hjerte. Budsjettene er stramme. Det må være klare prioriteringer. Det er imidlertid noe positivt som kan komme ut av det. Mer felles forsvar er en av dem.
Image other themes 4
Synspunkter og intervjuer - video 1: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.
Image other themes 5
Betydningen av det nye konseptet for NATO - video 1 : For noen er de viktigste endringene som det strategiske konseptet må innføre er i hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her skisserer vi de forskjellige prioritetene.
image history 1
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 2 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Richard Nixon copyright Oliver Atkins
En ledende kinesisk journalist gir sin personlige mening om hvordan hans oppfatning av NATO har blitt endret. Og gir noen råd om hvordan NATO bør endres.
afghanistan 1
Hvordan virker matkrisen inn på NATOs operasjoner? Bakgrunnsinformasjon og et intervju med UNAMA gir innsikt i Afghanistans vanskelige situasjon.
Issue3-Gorkun - 1 AWACS
Hvilken forskjell ville en klar, definert strategi mot terrorisme gjøre for NATO? Seda Gurkan ser på pro og con.
Stock Exchange
Terrorangrep er ofte billige. Arbeidet for å stoppe dem kan være svært dyrt. Er det en måte å sikre at disse pengene blir vel anvendt?
comp appr_1
Friis Arne Petersen og Hans Binnendijk gir en omfattende beskrivelse av hvordan man best skal komme frem til en Omfattende tilnærming.
Madonna
Ved første øyekast synes det ikke som NATO og Madonna har mye til felles. Men her viser Peter van Ham på en overbevisende måte at en har vist en egen evne til vellykket selv-gjenoppfinning - og at den andre trenger å gjøre det.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube