Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

evner

Image video 4
Hva er endret siden 1999 - video 2 : Det er 10 år siden det siste strategiske konseptet. Hvilke faktorer spilte en rolle da 1999-versjonen ble skrevet - og hvordan var det annerledes enn i dag? Denne korte videoen gir et sammendrag.
Military/commercial
Hvordan vil strammere livremmer påvirke hvilken måte militærbudsjettene brukes på? Og når vil forsvaret føle presset? Dr. Derek Braddon undersøker innvirkningene for land og allianser.
Alexander express Greece
Diego A. Ruiz Palmer, sjef for Planleggingsseksjonen i NATOs Operasjonsavdeling diskuterer utviklingen av NATOs raske reaksjonsstyrker som brukes i avskrekkings-, forsvars- og krisereaksjonsoperasjoner.
New File
Etterhvert som NATO forbereder seg på å lage utkast til et nytt strategisk konsept, kaster Jan Petersen lys over de sakene som han føler det er behov for å ta opp.
MINERVA-SG_AnnualReport
Hva lærte NATO av det som skjedde i 2012? Og hvordan vil det innfluere på NATOs prioriteter i fremtiden? Her offentliggjør vi generalsekretærens årlige rapport som gir innsikt i begge områder.
Day_Italian MoD
Til tross for at de ofte er dyre, vedlikeholdskrevende og vanskelige å operere, vet de væpnede styrkene at de trenger helikoptere. Enten det er for å frakte styrker inn, eller sårede ut, er helikoptere ofte "bruk"-valget. NATO Nytt ser på landenes aktuelle behov for helikoptere - og hvordan de gjør det lettere å bruke dem sammen.
Day_Italian MoD
En enorm mengde utstyr som har flytt inn i Afghanistan i mer enn et tiår må nå fjernes i løpet av mer eller mindre 12 måneder. Dette betyr at man må kalle inn spesialutstyr for å få gjort jobben, inkludert massive transportfly. NATO Nytt ser på hvordan flere land har jobbet sammen for å dele dette spesialutstyret for å spare tid og penger.
Day_Italian MoD
I hvor stor grad har smart forsvar blitt omfavnet av de menn og kvinner som kontrollerer nasjonale, væpnede styrker? NATO Nytt spurte to forsvarsministre hvordan de spesialiserer seg som del av smart forsvar - og hvordan de ser på prosjektet.
20131008_131008-fuel_soldiers2
Å frakte brennstoff til og fra de riktige stedene under operasjoner er et av de områdene der NATO har et smart forsvar-prosjekt. Nathalie Tocabens ser på hvordan den franske generalstaben har ført dette prosjektet fremover.
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube