Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

rustningskontroll

gerome_violencewomen_R_Jorge Silva_1.jpg
Tilgjengeligheten av håndvåpen øker seksuell vold mot kvinner, derfor er det behov for internasjonale tiltak, hevder Rebecca Gerome.
NAMSA_TrustFund_SerbiaMontDSC_NATOphoto_1.jpg
David Towndrow og Fred Peugeot fra NATOs kontor som håndterer farene ved håndvåpen og lette våpen skisserer resultatene hittil og utfordringene foran oss.
Berman_ammunitiondepotexploded_R_STR New_1.jpg
Mer enn 50 hendelser med ikke planlagte eksplosjoner ved ammunisjonslagre i 34 land siden 2009 skyldes ikke uflaks, hevder Eric Berman, Pilar Reina og Pierre Gobinet
Goh_AFG_ammun_R_Ho New_1.jpg
Gillian Goh og Christopher Clark fra FN forklarer hvordan nye retningslinjer kan bidra til å holde håndvåpen og ammunisjon lenger vekk fra fra terrorgruppers rekkevidde
House of representatives
Hvor mye makt har Representantenes hus i amerikansk utenriks- og forsvarspolitikk i virkeligheten, og hvor mye kan de nyvalgte republikanerne endre retningen, hvis de vil?
iaea video image
Hvis vi skal kunne stole på at land og organisasjoner ikke bryter verdens kjernefysiske regler, trenger vi en internasjonal vaktbikkje. Det internasjoanle atomenergibyrå er den vaktbikkja. Men har det pengene og friheten til å ivareta sin oppgave?
New File
Vil NPT endelig se sine idealer realisert? Eller vil den bli stadig mer utdatert i en verden i endring? Hvordan kan den håndtere regelbrytere, ikke-statlige aktører og tvang? NATO Nytt ser på hvordan en avgjørende traktat møter fremtiden.
Iran video image
Iran sees av mange på som en avgjørende prøve for det internasjonale samfunnets fasthet. Hvis de får lov til å lage kjernefysiske våpen, så kan vel alle? Hva vil bli gjort, i denne avgjørende, siste fasen, både av Iran og de som prøver å stoppe det?
video 2010 image
Vil 2010 være det avgjørende året for om vi kan oppnå en verden uten kjernefysiske våpen? Med så mange avgjørende spørsmål, fra START til Iran, på agendaen, vil 2010 være det året som historien vil regne som det viktigste for kjernefysisk nedrustning?
New File
Noe av det første president Obama gjorde var å forplikte seg til å bevege seg mot en kjernefysiskfri verden. NATO Nytt ser på hvorfor dette er viktig, hvilke hindringer han står overfor og om det er mulig å lykkes.
Markerte slutten på mer enn 50 år under ledelse av Det liberale, demokratiske parti i fjor fødselen av et nytt Japan? Birgit Hütten vurderer hvor mye endring landet virkelig vil oppleve.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube