Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

al-Qaida

9.11
Stanislava Mladenova har tilbrakt halvparten av libet sitt i Europa, halvparten i USA. Her beskriver hun den rollen NATO har spilt for å føre landene sammen.
Marisa Porges
NATO Nytt snakker med Marisa Porges, tidligere rådgiver for mottiltak mot terrorisme for den amerikanske regjering, om truslene som utgjøres mot og i Jemen.
Poverty 1
Vil du ha en rask guide til Jemens problemer? Her er en treminutters video som gir nøkkelfakta om Jemen, hvorfor det er viktig, sakene som står på spill og hvordan det kan berøre oss alle.
Al-Qaeda-1.jpg
Hvordan ser jemenittene på al-Qaidas vekst i Jemen? Faris Sanabani forklarer de spesielle, nasjonale egenskaper som han mener har spilt en rolle for at Jemen skal bli al-Qaidas hjem på den arabiske halvøy.
5-war3.jpg
Etter at al-Qaida etablerte seg på den arabiske halvøy (AQAP) i 2009, har de trivdes i Jemen fordi landet har så mange andre problemer, hevder Chris Boucek.
WATER SHORTAGES
Kan Jemens mange utfordringer smitte over på nabolandene? Hvor godt forberedt er disse landene? David Hughes ser på trusselen om en regional dominoeffekt.
8-tourist-attractions2.jpg
Al-Qaida på den arabiske halvøy er et bevegelig mål, bokstavelig talt. Da de ble angrepet av vestlige styrker etter bombeforsøket første juledag i fjor endret de strategi.
01-Christmas 1914 football match - England vs Germany
Fotballens bånd til krig og fred går tilbake nesten til spillet ble grunnlagt. Dette utvalget av fotografier viser noen av de viktigste øyeblikkene da sikkerhet og spillet overlappet hverandre.
3. education
Kan vi sammenlikne et Afghanistan med halshugginger og tortur med dagens? Shafiq Hamdam ser på det Afghanistan som han har observert. Han innrømmer at det ikke er perfekt enda. Men konkluderer med at det er kommet langt.
2. Samar
Dr. Sima Samar var statsråd for kvinnesaker i Afghanistan fra 2002 til 2003. Det faktum at jobben i det hele tatt eksisterte viste forskjellen Ii Afghanistan fra Taliban-styre. Men hvor vellykket har andre initiativer i løpet av de siste 10 årene vært?
1914_Gavrilo Princip_arrested
Merkelappen "innfødt terrorisme" er kanskje ny, men aktiviteten er sannelig ikke ny. Denne fotohistorien kaster lys over noen tidligere eksempler - som strekker seg nesten et århundre tilbake.
02. Friedman_Al-Shabaab_Somalia
Let og du skal finne, er et gammelt ordtak. Men det er passende, hevder Benjaming Friedman, når det brukes i forbindelse med søken etter noe som nesten helt sikkert alltid har vært der.
Image
Trusselen fra innfødte terrorister er helt klart et sikkerhetsspørsmål. Men det er et som i stor grad håndteres av nasjonale etterretnings- og sikkerhetsstyrker - ikke det militære. Så hva kan egentlig NATO gjøre for å møte den? Og hvordan passer dette inn i NATOs kamp mot terrorisme? Vi spør NATOs ekspert på motterror.
02. Sageman_FreiCorps_Maltese Cross Knights
Innfødt terrorisme er ikke noe nytt, hevder Marc Sageman. Den er like gammel som politisk kamp. Men den har nye elementer i seg - ikke minst når det gjelder internett.
1_Iran_green revolution2009
Noen ganger fanger ikke ord historien på samme måte som et bilde. Her presenterer vi noen av de mest slående bilder fra opprørene under den arabiske våren - bilder av folket, deres kamp og til slutt deres suksess.
Arab Spring Image
To minutter skisserer sammenbruddet av et regime som hadde bestått i 42 år - et sammenbrudd som førte det libyske folket fra protest til seier.
2. Egypt Tahrir 2011 Reuters
Barak Barfi har reist gjennom regionen for den arabiske våren. Her forteller han hvordan han så forskjellige tolkninger av hva frihet betyr, frustrasjoner over endrede mål, og nye problemer som erstatter gamle. Regimene er kanskje borte, men, hevder han, samfunnene, strukturene og problemene de skapte gjennom tiår er ikke borte.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube