Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

USA

1. North-Korea
Hva har vi lært om sikkerhet i 2010? Vi presenterer en kort bildehistorie med noen av de viktigste hendelsene fra året – hvorav noen kan gi noe erfaringer for 2011.
Simpsons election
Hva knytter resultatene fra de amerikanske mellomvalgene og den fremtidige, amerikanske utenrikspolitikken sammen? Hva mente velgerne om utenrikspolitiske spørsmål? NATO Nytt spør eksperter fra Washington og velgere fra Main street.
Simpsons
NATO Nytt er til stede på et Tea Party for å se hvorfor folk trekkes mot bevegelsen, og om deres innenriksmotstand mot Obamas administrasjon vil påvirke deres synspunkter på hans utenrikspolitikk.
House of representatives
Hvor mye makt har Representantenes hus i amerikansk utenriks- og forsvarspolitikk i virkeligheten, og hvor mye kan de nyvalgte republikanerne endre retningen, hvis de vil?
Voters
Resultatene fra mellomvalgene er ikke bare dårlig nytt for president Obama - men virkningen av dem på hans utenrikspolitikk van være vanskeligere å forutsi.
Immigration
De demokratiske tapene etter halvgått løp dreide seg ikke bare om jobber. De dreide seg også om Amerikas plass i globale spørsmål og hvordan amerikanske verdier ble støttet, hevder professor Michael Cox.
New File
Kan fotball bli brukt til å føre folk sammen? Eller er det kappen som skjuler kriminalitet? NATO Nytt ser på hvordan fotball har blitt brukt på begge disse måter rundt om i verden og ser på de forskjellige holdningene til spillet.
New File
Noe av det første president Obama gjorde var å forplikte seg til å bevege seg mot en kjernefysiskfri verden. NATO Nytt ser på hvorfor dette er viktig, hvilke hindringer han står overfor og om det er mulig å lykkes.
Escort drug gang
Selv den amerikanske presidenten har kommentert Mexicos bekymringsfulle narkotikakriger. Her hevder imidlertid Sam Quinones, som bodde i Mexico i et tiår, at landets problemer har begrensede sikkerhetsimplikasjoner for USA – for øyeblikket.
Chinese worker
Har den økonomiske krisen bidratt til eller hindret Chinas vekst? Og fører den China nærmere USA? En ekspert på forbindelsene mellom China og USA, professor Jing Men, undersøker dette.
Robertson E
Å være NATOs generalsekretær er alltid en jobb som er ladet med utfordringer og overraskelser. Men på den 11. september 2001 hadde Lord Robertson en av de mest merkverdige opplevelser noen generalsekretær i NATO har hatt. Her forteller han hvordan dagen forløp.
2B. Prague Summit
Når vi ser tilbake, i stedet for å kunngjøre NATOs tilbakegang, ble ”9/11” katalysatoren for de mest grunnleggende endringene i NATOs historie, hevder Michael Rühle.For NATOs allierte var likevel de spørsmålene de måtte tenke gjennom i begynnelsen like åpenbare som de var avgjørende.
3. cyber
For en virkelig moderne tilnærming til å få NATO oppdatert på sikkerhetstrusler i det 21. århundre, må Alliansen bruke penger på en smart måte, mer engasjement og klarere planlegging, hevder Dr Jacquelyn Davis.
cyberthread
9/11 innledet en tid med nye trusler. Ikke minst blant disse er internettrusselen. Her beskriver Olaf Theiler hvordan NATO hurtig har måttet tilpasse seg en sikkerhetstrussel som er i rask endring, vidt utbredt og ofte billig.
Photo 2 China Economy Reuters
Daniel Korski har arbeidet i slike land som Irak og Afghanistan som har måttet tilpasse seg viktige endringer raskt. Her hevder han at snart vil hele verden måtte gjøre det samme.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube