Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

USA

1-Milstein_oilcrisis1973
I denne artikkelen spurte vi Dan Milstein, spesialist på internasjonale forbindelser i Kontoret for europeiske og asiatiske stillehavssaker i USAs energidepartement, om å gi oss sine personlige synspunkter på energisikkerhet og NATOs rolle.
US flag
Amerikanske bloggere, journalister og kommunikasjonseksperter avslører hvordan de ville prøve å føre NATO nærmere den amerikanske offentligheten.
Gov. Illinois
NATO Nytt spurte guvernøren i Illinois, Pat Quinn, om Chicagos forberedelser for NATOs toppmøte for 2012, hvordan Alliansen blir sett på i byen, og hvorfor Chicago representerer det beste bakteppet for NATOs første toppmøte i Nord-Amerika i dette århundre.
Havel Reuters
Den tsjekkiske forsvarsminister, Alexandr Vondra, minnes en av Europas og NATOs politiske kjemper, Václav Havel.
9.11
Stanislava Mladenova har tilbrakt halvparten av libet sitt i Europa, halvparten i USA. Her beskriver hun den rollen NATO har spilt for å føre landene sammen.
photostory Chicago 01
NATO ble etablert gjennom en traktat som ble underskrevet i Washington, DC i 1949. Nå som NATO returnerer til USA 63 år senere for toppmøtet i Chicago, kaster NATO Nytt lys over enkelte nøkkelhendelser i de felles historien til Alliansen og dens største medlem.
Daalder military
Ivo Daalder, USAs NATO-amabassadør, har krysset mange vannskiller. Fra å være europeer til å bli amerikaner, akademiker til diplomat - og mer. Her forklarer han hvordan det har hjulpet ham i NATO.
US Europe bond
I skyggen av USAs tilnærming til Asia trengte Europa helt klart å trappe opp sin egen rolle i internasjonal sikkerhet. Og det har det, hevder Tomáš Valášek. Europeisk innsats i Libya og Mali har allerede blitt satt pris på i Washington og stryket det transatlantiske bånd.
New File
Forsvarsselskaper fra både EU og USA har klare barrierer mellom seg. Selv om selskaper fra begge sider av Atlanterhavet samarbeider, dette ofte til tross for at landene er allierte, ikke på grunn av det. Nye handelsinitiativer bør imidlertid føre de to markedene tettere sammen. Kan dette bedre forsvarssamarbeidet - og være til nytte for vestlige land og NATO?
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube