Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Sverige

1b-Swiss in Kosovo_Swiss Armed Forces_1
Afghanistan er ikke den eneste operasjonen der NATO har gått i team med partnere. Denne fotohistorien viser noen få eksempler der partnere jobber side ved side med NATO.
Sloan_Swiss neutral_2
Stanley Sloan tar et bevisst provoserende synspunkt om alle parter har like stor nytte av at nøytrale land blir partnere med NATO. Her ser han på fordeler og ulemper ved ordningen for landene og for Alliansen.
Hendrickson_Swedish army in AFGH_3
Sveriges styrker har ikke vært involvert i krigsmisjoner på mer enn 50 år. De har imidlertid vært klare til å assistere i mange NATO-operasjoner etter 1990-tallet. Ryan Hendrickson gir her grunner til at Sverige kan kalles en spesiell NATO-partner.
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube