Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Strategisk konsept

Stavridis_natojetsoverLibya_5_REUTERS
NATOs øverstkommanderende for de allierte styrker i Europa, admiral James Stavridis, skisserer hvordan ideene fra NATOs nye strategiske konsept har blitt gjort til handling.
photostory Chicago 01
NATO ble etablert gjennom en traktat som ble underskrevet i Washington, DC i 1949. Nå som NATO returnerer til USA 63 år senere for toppmøtet i Chicago, kaster NATO Nytt lys over enkelte nøkkelhendelser i de felles historien til Alliansen og dens største medlem.
Fossil fuel 1
Det er mange veier som fører fra energi til sikkerhet. Michael Rühle skisserer grunnene til NATOs interesse for energisikkerhet og hvilken forskjell det kan utgjøre.
1. North-Korea
Hva har vi lært om sikkerhet i 2010? Vi presenterer en kort bildehistorie med noen av de viktigste hendelsene fra året – hvorav noen kan gi noe erfaringer for 2011.
How would Russia’s long-term strategic interests best be served?
I april 2010 gjennomførte Atlanterhavsinitiativet en ekspertundersøkelse i Russland for å måle veien i forholdet mellom NATO og Russland. Her presenterer vi resultatene, hvorav noen kan være overraskende.
lisbon2010video
Et av målene på NATOs toppmøte i Lisboa var å få til bedre koordinering mellom de militære og sivile organisasjonene. Hvorfor? Fordi alle drar nytte av resultatet.
Leterme
NATOs første strategiske konsept på 11 år ble ofte beskrevet som en balanseakt. For eksempel hvordan balansere nye trusler med gamle? Hvordan håndtere interessene til små land og store? Nå når det har blitt underskrevet, hvordan så man på konseptet?
Lisbon 2
Etterhvert som noen av verdens viktigste ledere ankommer Lisboa for å sementere NATOs nye strategiske konsept, ser NATO Nytt på hvordan byen kan være det perfekte stedet for å underskrive konseptet.
Image Women and security video 3
NATO endrer seg for å tilpasse seg et nytt århundre, nye utfordringer og nye holdninger. Hvor mye kan kvinner forventes å være del av NATOs visjon for fremtiden?
Guy Robert Picture
Hvilken rolle har kjernefysiske spørsmål i NATO? Hvordan ser Alliansen på endringene i det kjernefysiske, politiske landskapet i år, og hvordan vil dette bli reflektert i dens nye, strategiske konsept?
Image video 3
Synspunkter og intervjuer - video 1 : Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
Image video 4
Hva er endret siden 1999 - video 2 : Det er 10 år siden det siste strategiske konseptet. Hvilke faktorer spilte en rolle da 1999-versjonen ble skrevet - og hvordan var det annerledes enn i dag? Denne korte videoen gir et sammendrag.
IMage interview 2
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 1 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Image other themes 2
Synspunkter og intervjuer - video 2: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
Image other themes 4
Synspunkter og intervjuer - video 1: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.
Image interview 3
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 2 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Image PDD 1
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 4 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Image other themes 1
Å få budskapet ut: video 2 - Det nye, strategiske konseptet er ikke bare om å endre NATO - det er også om å endre hvordan NATO blir oppfattet. Dette vil kreve bedre kommunikasjon. Her skisserer vi noen av utfordringene og hva som gjøres for å ta dem opp.
Image PDD 2
Å få budskapet ut: video 1 - Det nye, strategiske konseptet er ikke bare om å endre NATO - det er også om å endre hvordan NATO blir oppfattet. Dette vil kreve bedre kommunikasjon. Her skisserer vi noen av utfordringene og hva som gjøres for å ta dem opp.
Battle of minds image
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 1 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen..
Image other themes 5
Betydningen av det nye konseptet for NATO - video 1 : For noen er de viktigste endringene som det strategiske konseptet må innføre er i hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her skisserer vi de forskjellige prioritetene.
Image other themes 3
Synspunkter og intervjuer- video 2: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.
image finally 1
Betydningen av det nye konseptet for NATO - for noen er de viktigste endringene det strategiske konseptet må innføre er hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her beskriver vi noen forskjellige prioriteter.
Image video 1
Hva er endret siden 1999 - video 1 : Det er 10 år siden det siste strategiske konseptet. Hvilke faktorer spilte en rolle da 1999-versjonen ble skrevet - og hvordan var det annerledes enn i dag? Denne korte videoen gir et sammendrag.
image history 1
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 2 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Sec Gen Worner
Fra NATOs unnfangelse til nå har generalsekretærens rolle i endring vært en av Alliansens mer interessante transformasjoner.
New File
Etterhvert som NATO forbereder seg på å lage utkast til et nytt strategisk konsept, kaster Jan Petersen lys over de sakene som han føler det er behov for å ta opp.
Secretary General Jaap de Hoop Scheffer.
Jaap de Hoop Scheffer, NATOs generalsekretær, som taler til sitt siste NATO-toppmøte, hevder at det er tre store utfordringer som NATO-alliansen står overfor.
Issue3-Gorkun - 1 AWACS
Hvilken forskjell ville en klar, definert strategi mot terrorisme gjøre for NATO? Seda Gurkan ser på pro og con.
lenses
Hvordan kan NATO å få den mest strategiske effekten? Her beskriver Julian Lindley-French og James Townsend den potensielle veien - og fallgrubene - for å få optimal effekt for NATO. En av hovedanbefalingene er klarere fokus. .
Madonna
Ved første øyekast synes det ikke som NATO og Madonna har mye til felles. Men her viser Peter van Ham på en overbevisende måte at en har vist en egen evne til vellykket selv-gjenoppfinning - og at den andre trenger å gjøre det.
cyberthread
9/11 innledet en tid med nye trusler. Ikke minst blant disse er internettrusselen. Her beskriver Olaf Theiler hvordan NATO hurtig har måttet tilpasse seg en sikkerhetstrussel som er i rask endring, vidt utbredt og ofte billig.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube