Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Sarajevo

New File
Paddy Ashdown skisserer det arbeidet som han mener fortsatt må gjøres på Balkan - og hvordan man best kan gjøre det.
Video Pic Karadzic
NATO Review analyserer hvorfor Karadzic ble arrestert, innvirkningen på Bosnia og hvordan hans rettssak kan berøre landets fremtid.
Image for police reform
Å reformere Bosnia og Hercegovinas politistyrke har tatt lenger tid enn forventet - og ikke kommet så langt man hadde håpet.
Image for video defense reform
Noen av de viktigste aktørene som tok på seg den utfordrende oppgaven å gjenoppbygge Bosnias væpnede styrker etter krigen avslører hvordan de greide å skape dagens felles, blandede styrke.
Youtube 1
"Bygge fred" forteller om NATOs gradvise engasjement til støtte for FNs innsats for å få slutt på krigen i Bosnia (1992-1996) og deployeringen av dens første fredsbevarende styrke i desember 1995. NATOs misjon fortsatte i ni år, til ansvaret for sikkerheten ble overført til EU i desember 2004.
Youtube 2
"Reformasjon av militæret" viser hvordan NATOs støtte til viktige forsvarsreformer i Bosnia og Hercegovina har bidratt til å bygge ned de væpnede styrker og forandre dem til en enkelt militær styrke under statlig kontroll. Den fremgangen som ble oppnådd, gjorde at landet ble med i NATOs partnerskap for fred i 2006.
Youtube 3
"Veien til integrering" understreker landets tette partnerskap med NATO og gir innsikt i utfordringene som ligger på veien fremover for landets mulige medlemskap i Alliansen.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube