Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Rasmussen

Complicated
USA er de sosiale mediers hjem. Facebook, Twitter, YouTube og mange andre ble født her. Kan sosiale medier være midlene som fører NATO nærmere det amerikanske folket? Vi spurte en rekke kommunikasjonseksperter om hvilken fremgang de mener er blitt gjort - og hva mer som trengs å gjøres.
Chicago 3
NATOs generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, forklarer hvorfor han mener det ikke er noe bedre sted enn Chicago for å feire båndet mellom Nord-Amerika og Europa.
GeorgianWar_1_R_Vasily Fedosenko
Det har vært store forbedringer i det praktiske samarbeidet mellom NATO og Russland, hevder Andrew Monaghan. Men dypere, ekte møter om forståelsen av hverandres roller er fortsatt vanskelige å få til.
Lukyanov USSR 2
I dag er tiden moden for at Russland og NATO skal slutte å se hverandre gjennom kaldkrigprismet, hevder Fjodor Lukjanov. Utfordringene i det 21. århundre krever at begge parter utfordrer gamle tanker fra det 20. århundre.
Photo 1 (NATO)
Ta den største politisk-militære allianse i historien, som beskytter mer enn 900 millioner mennesker. Og ta deretter verdens nest største land, hvis befolkning akkurat har bikket over 1 milliard. Hvordan kan disse to arbeide sammen? Michael Rühle ser på hva som kan bli et av NATOs aller største partnerskap noen gang.
Ambassador Gábor Iklódy
Ettersom verdens ufordringer og trusler har utviklet seg, så har også NATO. En ny NATO-avdeling i organisasjonen er sjelden nyhetsstoff. Men denne gang viser den en reell hensikt for å gjøre det slik at NATO matcher den endrede verden rundt den.
Caldwell
Overgang er det neste stadium i Afghanistan. Så trenere har nøkkelen til suksess. Sjefen for treningsmisjonen i landet, generalløytnant Bill Caldwell, skisserer grunnen til at han ser på trenere som fundamentale til Afghanistans fremtid.
Stephanie Babst
Til tross for å konkurrere med millioner budskap, nyter NATO fortsatt stor, offentlig støtte, hevder Stefanie Babst, NATOs viseassisterende generalsekretær for offentlig diplomati.
Secretary General in Lisbon
Den største bekymringen til folk i NATO-landene dreier seg om økonomi. Og det er ikke noe annerledes i NATOs hjerte. Budsjettene er stramme. Det må være klare prioriteringer. Det er imidlertid noe positivt som kan komme ut av det. Mer felles forsvar er en av dem.
Image video 3
Synspunkter og intervjuer - video 1 : Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
Image other themes 1
Å få budskapet ut: video 2 - Det nye, strategiske konseptet er ikke bare om å endre NATO - det er også om å endre hvordan NATO blir oppfattet. Dette vil kreve bedre kommunikasjon. Her skisserer vi noen av utfordringene og hva som gjøres for å ta dem opp.
3. cyber
For en virkelig moderne tilnærming til å få NATO oppdatert på sikkerhetstrusler i det 21. århundre, må Alliansen bruke penger på en smart måte, mer engasjement og klarere planlegging, hevder Dr Jacquelyn Davis.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube