Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Partnerskap for fred

no. 1 photo: Montenegro copyright NATO
Hvor er guideboken for å etablere en ny stats væpnede styrker fra bunnen av? Montenegros forsvarsminister beskriver hvordan hans land klarte - og NATOs rolle.
Traian Băsescu
Hva ønsker vertslandet for NATOs toppmøte at man oppnår? Den rumenske presidenten Traian Băsescu understreker de viktigste områdene der han håper det vil bli gjort fremskritt.
Bosnian Women
I november 1995 ble det reist tiltale mot Ratko Mladic for folkemord i Srebrenica. Han kontrollerte operasjonene som bare fire måneder tidligere hadde ført til at rundt 8.000 menn og gutter ble drept. Da tiltalen ble kunngjort la dommeren for Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia til at Srebrenica "viste scener fra helvete, skrevet på de svarteste sidene av menneskehetens historie". I dag står Mladic for retten i den samme bygningen der de ordene ble uttalt. NATO Nytt spør hvilken forskjell dette vil gjøre for ofrenes familier og regionen. Og om dette markerer en milepæl i historien til Vest-Balkan.
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube