Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Operasjoner og misjoner

ISAF-The_Mara_Wara_Bridge-October 2009
NATOs Diego A. Ruiz Palmer analyserer de 20 årene med NATO-operasjoner som begynte i 1992 - og ser på på hvordan operasjonene i de neste 20 årene kan bli.
photostory Chicago 01
NATO ble etablert gjennom en traktat som ble underskrevet i Washington, DC i 1949. Nå som NATO returnerer til USA 63 år senere for toppmøtet i Chicago, kaster NATO Nytt lys over enkelte nøkkelhendelser i de felles historien til Alliansen og dens største medlem.
Inside Out 2
Italias forsvarsminister, admiral Giampaolo Di Paola, snakker om det å svitsje fra å være i sentrum av en internasjonal allianse til statsråd i en nasjonal regjering.
Daalder military
Ivo Daalder, USAs NATO-amabassadør, har krysset mange vannskiller. Fra å være europeer til å bli amerikaner, akademiker til diplomat - og mer. Her forklarer han hvordan det har hjulpet ham i NATO.
Sec Gen Worner
Fra NATOs unnfangelse til nå har generalsekretærens rolle i endring vært en av Alliansens mer interessante transformasjoner.
NATO meeting
Charles Kupchan fra Council of Foreign Relations beskriver hvor NATO må ta noen vanskelige beslutninger, som vil være avgjørende for dens fremtid.
1_Sochi_3_REUTERS
Denne fotohistorien har noen kjente - men også noen overraskende - bilder som viser dagens forhold mellom NATO og Russland. Den har som mål å understreke de områder som har vært utfordrende, inkludert Ukraina og Syria. Men den illustrerer også noen områder der, i skjul og progressivt, NATO og Russland fortsatt arbeider sammen innen noen nøkkelområder.
sitater
Abraham Lincoln
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som nekter andre frihet fortjener
det ikke selv."
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube