Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

New Zealand

Japanese air fueling
Mange av NATOs nye partnere kommer fra eller rundt Asia. Michito Tsuruoka ser på hvordan hver side ser på arrangementet - og hvilken nytte de begge har.
1b-Swiss in Kosovo_Swiss Armed Forces_1
Afghanistan er ikke den eneste operasjonen der NATO har gått i team med partnere. Denne fotohistorien viser noen få eksempler der partnere jobber side ved side med NATO.
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube