Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

nye medier

Complicated
USA er de sosiale mediers hjem. Facebook, Twitter, YouTube og mange andre ble født her. Kan sosiale medier være midlene som fører NATO nærmere det amerikanske folket? Vi spurte en rekke kommunikasjonseksperter om hvilken fremgang de mener er blitt gjort - og hva mer som trengs å gjøres.
US flag
Amerikanske bloggere, journalister og kommunikasjonseksperter avslører hvordan de ville prøve å føre NATO nærmere den amerikanske offentligheten.
Main Photo Social Media Video 1
Gjør sosiale medier politisk endring lettere? Er det sant at de allerede har vært drivkraften bak politiske endringer? Her skisserer eksperter hvordan sosiale medier har vært en spillforandrer - men også de begrensninger de har.
Social Media
Sosiale medier har ført til store endringer, sier Susannah Vila. Deres betydning i de siste opprørene bør ikke undervurderes. Men disse samme hendelsene har også vist at en av de sosiale mediers styrke - å være lederløs - også kan vise seg å være en av deres svakheter.
Egypt+Facebook_1
“Revolusjon 2.0” fant sted i Egypt i henhold til noen kilder. Ikke tilfelle, hevder Will Heaven. Han peker på åpenbare bevis som indikerer at Vesten kan være skyldige i å se hendelsene i Egypt gjennom vestlige briller.
New File
Egypts og Tunisias tidligere herskere har blitt avsatt. Noen andre regjeringer i regionen er usikre på hvor lenge - eller om - de vil vare. Hvor mye bevis er det for at sosiale medier sto bak disse endringene?
Screen Capture
NATO Nytts videodebatt. Representanter fra det militære og det nye media diskuterer hvordan veksten av videoklipp, blogger og andre typer nye media innvirker på operasjoner, misjonstøtte og moral i konfliktsoner.
February - Smith - 1st photo
Få personer vet hvordan det er å være i en konfliktsituasjon både som soldat og deretter som reporter. Vaughan Smith er en av dem. Han beskriver hvordan han ser de miltiæres syn på media, både da han var soldat og nå som han utnytter fullt ut de nye mediateknikker på slike steder som i Afghanistan.
February - Pszczel - 1st photo
Hvordan er det å arbeide med det nye media sammenliknet med det gamle. Robert Pszczel understreker noen av forskjellene - i tillegg til å gi et innblikk i hvordan media arbeidet i den gamle sovjetblokken.
Nasim Fekrat
Nasim Fekrat er en ung afghaner hvis blogger og bilder har gitt ham internasjonal anerkjennelse. Han ser det nye media som en nøkkeldel for å skape et nytt, mer demokratisk samfunn i Afghanistan. Han gir NATO Nytt en innsikt i den virkning som det nye media har hatt på ham og hans land.
1 issue - Lunt - Rhinoceros
Stillingen til ISAFs talsmann i Afghanistan er avgjørende for å håndtere moderne budskap i en konfliktsone. Nicholas Lunt hadde denne stillingen i fjor, og forteller NATO Nytt om sine erfaringer.
cyberthread
9/11 innledet en tid med nye trusler. Ikke minst blant disse er internettrusselen. Her beskriver Olaf Theiler hvordan NATO hurtig har måttet tilpasse seg en sikkerhetstrussel som er i rask endring, vidt utbredt og ofte billig.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube