Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

NATO

1-Milstein_oilcrisis1973
I denne artikkelen spurte vi Dan Milstein, spesialist på internasjonale forbindelser i Kontoret for europeiske og asiatiske stillehavssaker i USAs energidepartement, om å gi oss sine personlige synspunkter på energisikkerhet og NATOs rolle.
Ahmad Nader Nadery
Fire fremtredende afghanere gir sine synspunkter på landets valk, prioriteter, kvinners rettigheter og kampen mot korrupsjon.
US flag
Amerikanske bloggere, journalister og kommunikasjonseksperter avslører hvordan de ville prøve å føre NATO nærmere den amerikanske offentligheten.
ISAF-The_Mara_Wara_Bridge-October 2009
NATOs Diego A. Ruiz Palmer analyserer de 20 årene med NATO-operasjoner som begynte i 1992 - og ser på på hvordan operasjonene i de neste 20 årene kan bli.
9.11
Stanislava Mladenova har tilbrakt halvparten av libet sitt i Europa, halvparten i USA. Her beskriver hun den rollen NATO har spilt for å føre landene sammen.
Inside Out 2
Italias forsvarsminister, admiral Giampaolo Di Paola, snakker om det å svitsje fra å være i sentrum av en internasjonal allianse til statsråd i en nasjonal regjering.
Daalder military
Ivo Daalder, USAs NATO-amabassadør, har krysset mange vannskiller. Fra å være europeer til å bli amerikaner, akademiker til diplomat - og mer. Her forklarer han hvordan det har hjulpet ham i NATO.
Robert Pszczel
Robert Pszczel er NATOs ansikt i Russland. Som leder av NATOs Moskva-kontor både snakker han – og lytter til meningene – om NATOs partnerskap med Russland og hvordan det utvikler seg. Her forklarer han noen av tilbakemeldingene – og hvorfor det er positivt å være optimist.
GeorgianWar_1_R_Vasily Fedosenko
Det har vært store forbedringer i det praktiske samarbeidet mellom NATO og Russland, hevder Andrew Monaghan. Men dypere, ekte møter om forståelsen av hverandres roller er fortsatt vanskelige å få til.
James Sherr
James Sherr fra Chatham House mener at forskjellig forståelse på begge sider av NATO-Russland-forbindelsen fortsetter å føre til uønskede resultater. Og til denne broen er krysset vil samarbeid ikke føre til harmoni, hevder han.
Photo 1 (NATO)
Ta den største politisk-militære allianse i historien, som beskytter mer enn 900 millioner mennesker. Og ta deretter verdens nest største land, hvis befolkning akkurat har bikket over 1 milliard. Hvordan kan disse to arbeide sammen? Michael Rühle ser på hva som kan bli et av NATOs aller største partnerskap noen gang.
Image Sweden
Få land har hatt en slik frontlinjepartnerskapsrolle med NATO som Sverige. Fra Bosnia til Libya, har de deltatt kontinuerlig i NATO-ledede operasjoner. Hvordan ser de på endringene i NATOs nye partnerskapsstrukturer?
Image Video 1
NATO endrer måten den arbeider med sine partnere på. Ambassadør Dirk Brengelmann, assisterende generalsekretær for politiske saker og sikkerhetspolitikk, forklarer hva disse endringene betyr for begge sider.
NATO MAP PG 2
Hvem er NATOs partnere? Og hva gjør de? Denne fotohistorien presenterer noen fakta og tall som skisserer landene som arbeider med NATO.
Partnerships
Blir NATOs partnerskap mer eller mindre viktig? Er de en billigere måte å tilby sikkerhet? Og er de nøkkelen til en omfattende tilnærming til sikkerhet? Denne videoen ser på hvordan NATOs forbindelser endres, hvorfor og hvem som har nytten av det.
Fossil fuel 1
Det er mange veier som fører fra energi til sikkerhet. Michael Rühle skisserer grunnene til NATOs interesse for energisikkerhet og hvilken forskjell det kan utgjøre.
Leterme
NATOs første strategiske konsept på 11 år ble ofte beskrevet som en balanseakt. For eksempel hvordan balansere nye trusler med gamle? Hvordan håndtere interessene til små land og store? Nå når det har blitt underskrevet, hvordan så man på konseptet?
Lisbon 2
Etterhvert som noen av verdens viktigste ledere ankommer Lisboa for å sementere NATOs nye strategiske konsept, ser NATO Nytt på hvordan byen kan være det perfekte stedet for å underskrive konseptet.
Ambassador Gábor Iklódy
Ettersom verdens ufordringer og trusler har utviklet seg, så har også NATO. En ny NATO-avdeling i organisasjonen er sjelden nyhetsstoff. Men denne gang viser den en reell hensikt for å gjøre det slik at NATO matcher den endrede verden rundt den.
soldiers
Mantraet “sammen er vi sterkere” høres ofte i disse skattetider. Men to viktige sikkerhetsorganisasjoner opplever også, selv om frasen er en klisjé, så er den også sann.
Voters
Resultatene fra mellomvalgene er ikke bare dårlig nytt for president Obama - men virkningen av dem på hans utenrikspolitikk van være vanskeligere å forutsi.
Guy Robert Picture
Hvilken rolle har kjernefysiske spørsmål i NATO? Hvordan ser Alliansen på endringene i det kjernefysiske, politiske landskapet i år, og hvordan vil dette bli reflektert i dens nye, strategiske konsept?
Reuters-Christian Charisius
Det har ikke vært en eneste terroristarrestasjon I Middelhavet etter at operasjonene mot terrorisme begynte der i 2001. Her forklarer et medlem av operasjonen hvordan havet holdes trygt.
Japanese air fueling
Mange av NATOs nye partnere kommer fra eller rundt Asia. Michito Tsuruoka ser på hvordan hver side ser på arrangementet - og hvilken nytte de begge har.
Image video 4
Hva er endret siden 1999 - video 2 : Det er 10 år siden det siste strategiske konseptet. Hvilke faktorer spilte en rolle da 1999-versjonen ble skrevet - og hvordan var det annerledes enn i dag? Denne korte videoen gir et sammendrag.
Image other themes 2
Synspunkter og intervjuer - video 2: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
Image other themes 4
Synspunkter og intervjuer - video 1: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.
Image other themes 3
Synspunkter og intervjuer- video 2: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.
image finally 1
Betydningen av det nye konseptet for NATO - for noen er de viktigste endringene det strategiske konseptet må innføre er hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her beskriver vi noen forskjellige prioriteter.
New File
François Melese hevder at virkningen av finanskrisen på sikkerhet ikke kan undervurderes. Han ser også på om den oppsto i den private eller offentlige sektor.
Sec Gen Worner
Fra NATOs unnfangelse til nå har generalsekretærens rolle i endring vært en av Alliansens mer interessante transformasjoner.
New File
Etterhvert som NATO forbereder seg på å lage utkast til et nytt strategisk konsept, kaster Jan Petersen lys over de sakene som han føler det er behov for å ta opp.
NATO_DefenceMilitary
Etter at NATO ble født for 60 år siden har det vært en rekke viktige hendelser i dens historie. Denne fotohistorien gir et kort bilde av noen av disse øyeblikkene.
NATO meeting
Charles Kupchan fra Council of Foreign Relations beskriver hvor NATO må ta noen vanskelige beslutninger, som vil være avgjørende for dens fremtid.
Secretary General Jaap de Hoop Scheffer.
Jaap de Hoop Scheffer, NATOs generalsekretær, som taler til sitt siste NATO-toppmøte, hevder at det er tre store utfordringer som NATO-alliansen står overfor.
New File
Danmarks forsvarsminister, Søren Gade, beskriver Danmarks holdning til nye spørsmål om det høye nord, og dekker områder som Grønland, søk og redning, og olje.
Abqaiq oil platform attack
Er mer samarbeid med NATO løsningen for små land som håndterer store sikkerhetsspørsmål? Abdulaziz Sager sier ja for Gulfstatene.
no. 1 photo: Montenegro copyright NATO
Hvor er guideboken for å etablere en ny stats væpnede styrker fra bunnen av? Montenegros forsvarsminister beskriver hvordan hans land klarte - og NATOs rolle.
Richard Nixon copyright Oliver Atkins
En ledende kinesisk journalist gir sin personlige mening om hvordan hans oppfatning av NATO har blitt endret. Og gir noen råd om hvordan NATO bør endres.
Hoop Scheffer
Det er fire store områder der Bucuresti kan gjøre en forskjell, sier NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer. Her forteller han NATO Nytt hvilke de er, og hvorfor de er så viktige. Og hvordan han ser på disse spørsmålene "etter Bucuresti".
Australian soldiers
Ron Asmus hevder at NATOs partnerskap må utvikles like mye, og like raskt, som de sikkerhetstruslene som de håndterer.
Madonna
Ved første øyekast synes det ikke som NATO og Madonna har mye til felles. Men her viser Peter van Ham på en overbevisende måte at en har vist en egen evne til vellykket selv-gjenoppfinning - og at den andre trenger å gjøre det.
Robertson E
Å være NATOs generalsekretær er alltid en jobb som er ladet med utfordringer og overraskelser. Men på den 11. september 2001 hadde Lord Robertson en av de mest merkverdige opplevelser noen generalsekretær i NATO har hatt. Her forteller han hvordan dagen forløp.
3. cyber
For en virkelig moderne tilnærming til å få NATO oppdatert på sikkerhetstrusler i det 21. århundre, må Alliansen bruke penger på en smart måte, mer engasjement og klarere planlegging, hevder Dr Jacquelyn Davis.
2B. Prague Summit
Når vi ser tilbake, i stedet for å kunngjøre NATOs tilbakegang, ble ”9/11” katalysatoren for de mest grunnleggende endringene i NATOs historie, hevder Michael Rühle.For NATOs allierte var likevel de spørsmålene de måtte tenke gjennom i begynnelsen like åpenbare som de var avgjørende.
Youtube 1
"Bygge fred" forteller om NATOs gradvise engasjement til støtte for FNs innsats for å få slutt på krigen i Bosnia (1992-1996) og deployeringen av dens første fredsbevarende styrke i desember 1995. NATOs misjon fortsatte i ni år, til ansvaret for sikkerheten ble overført til EU i desember 2004.
Youtube 2
"Reformasjon av militæret" viser hvordan NATOs støtte til viktige forsvarsreformer i Bosnia og Hercegovina har bidratt til å bygge ned de væpnede styrker og forandre dem til en enkelt militær styrke under statlig kontroll. Den fremgangen som ble oppnådd, gjorde at landet ble med i NATOs partnerskap for fred i 2006.
Youtube 3
"Veien til integrering" understreker landets tette partnerskap med NATO og gir innsikt i utfordringene som ligger på veien fremover for landets mulige medlemskap i Alliansen.
Greek foreign Minister Reuters
Spiller NATO en rolle i Tyrkias nye, sterkere utenrikspolitiske utsikt? Ser den tyrkiske offentligheten på NATO som nødvendig? Her ber vi tyrkiske journalister og analytikere beskrive hvordan de føler at NATO ser ut fra et tyrkisk perspektiv.
Greek troops
Hva føltes det å bli med i NATO i 1952? Her spør vi, sammen med andre eksperter, noen som var der. Viseadmiral Vasilios Mitsakos forteller hvordan det at Hellas ble med i NATO-alliansen betydde at man tijlbrakte mer tid med internasjonale kolleger. Og hvordan selv barnevaktplikter førte til at landene kom sammen....
Turkish FM
Hva synes unge grekere om NATO? Vet de - eller bryr de seg - om hva den er til? Her spør vi tre unge, greske studenter hvordan de ser på NATOs fortid, nåtid og fremtid.
Greece Turkey Adhesion to NATO
Her gjengir vi "Resolution on the accession of Greece and Turkey to the North Atlantic Treaty" som ble underskrevet i 1952.
main
2014 er et år da NATO - og NATO-medlemmene - har mye å feire. Ikke bare Alliansens 65-årsjubileum. Heller ikke bare 15-, 10- og 5-årsjubileene til medlemmer som har blitt med etter Den kalde krigen. Men også grunn til å huske hvorfor de hendelsene var så viktige i de landene. I denne utgaven av NATO Nytt ser vi på noen av de menneskelige historiene om hvordan vi kom hit og hva det har betydd for både eliten og mannen i gaten.
Lurwig_3
Å se ditt lands flagg vaie utenfor NATO-hovedkvarteret er et tegn på ære for noen. Det symboliserer den lange veien til et sikrere, mer demokratisk land. For NATOs Gabriella Lurwig-Gendarme er det også en daglig påminnelse om at medlemskap ikke bare er for hennes generasjon, men også for den neste.
2_MZ_1968 invasion_REUTERS
For noen var 12. mars 1999 bokstavelig talt å leve ut drømmen. Marcela Zelníčková fra NATO Nytt var en av dem. Her skisserer hun hva hun følte og gjorde da hennes land tok skrittet fra å være et håpefullt NATO-medlem til fullverdig medlem.
sitater
Abraham Lincoln
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som nekter andre frihet fortjener
det ikke selv."
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube