Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

NATOs grunnleggende sikkerhetsoppgaver

US flag
Amerikanske bloggere, journalister og kommunikasjonseksperter avslører hvordan de ville prøve å føre NATO nærmere den amerikanske offentligheten.
Daalder military
Ivo Daalder, USAs NATO-amabassadør, har krysset mange vannskiller. Fra å være europeer til å bli amerikaner, akademiker til diplomat - og mer. Her forklarer han hvordan det har hjulpet ham i NATO.
Kaplan
Slutten på den kalde krigen reiste spørsmål om behovet for Warzsawapakten og NATO. Snart smuldret den ene opp, og den andre utvidet seg. Hvorfor denne forskjellen? Petr Lunak leter etter svarene i Lawrence Kaplans siste bok.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube