Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

NATOs reaksjonsstyrke

ISAF-The_Mara_Wara_Bridge-October 2009
NATOs Diego A. Ruiz Palmer analyserer de 20 årene med NATO-operasjoner som begynte i 1992 - og ser på på hvordan operasjonene i de neste 20 årene kan bli.
Alexander express Greece
Diego A. Ruiz Palmer, sjef for Planleggingsseksjonen i NATOs Operasjonsavdeling diskuterer utviklingen av NATOs raske reaksjonsstyrker som brukes i avskrekkings-, forsvars- og krisereaksjonsoperasjoner.
3. cyber
For en virkelig moderne tilnærming til å få NATO oppdatert på sikkerhetstrusler i det 21. århundre, må Alliansen bruke penger på en smart måte, mer engasjement og klarere planlegging, hevder Dr Jacquelyn Davis.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube