Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

NATO-EU: et strategisk partnerskap

soldiers
Mantraet “sammen er vi sterkere” høres ofte i disse skattetider. Men to viktige sikkerhetsorganisasjoner opplever også, selv om frasen er en klisjé, så er den også sann.
Secretary General in Lisbon
Den største bekymringen til folk i NATO-landene dreier seg om økonomi. Og det er ikke noe annerledes i NATOs hjerte. Budsjettene er stramme. Det må være klare prioriteringer. Det er imidlertid noe positivt som kan komme ut av det. Mer felles forsvar er en av dem.
Robertson E
Å være NATOs generalsekretær er alltid en jobb som er ladet med utfordringer og overraskelser. Men på den 11. september 2001 hadde Lord Robertson en av de mest merkverdige opplevelser noen generalsekretær i NATO har hatt. Her forteller han hvordan dagen forløp.
Nato and Sweden image
NATO spør to av NATOs og EUs toppembetsmenn hvordan de ser på partnerskap. Og om de kan se en måte de kan bli tettere partnere på.
New File
Forsvarsselskaper fra både EU og USA har klare barrierer mellom seg. Selv om selskaper fra begge sider av Atlanterhavet samarbeider, dette ofte til tross for at landene er allierte, ikke på grunn av det. Nye handelsinitiativer bør imidlertid føre de to markedene tettere sammen. Kan dette bedre forsvarssamarbeidet - og være til nytte for vestlige land og NATO?
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube