Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Missilforsvar

Inside Out 2
Italias forsvarsminister, admiral Giampaolo Di Paola, snakker om det å svitsje fra å være i sentrum av en internasjonal allianse til statsråd i en nasjonal regjering.
GeorgianWar_1_R_Vasily Fedosenko
Det har vært store forbedringer i det praktiske samarbeidet mellom NATO og Russland, hevder Andrew Monaghan. Men dypere, ekte møter om forståelsen av hverandres roller er fortsatt vanskelige å få til.
Lukyanov USSR 2
I dag er tiden moden for at Russland og NATO skal slutte å se hverandre gjennom kaldkrigprismet, hevder Fjodor Lukjanov. Utfordringene i det 21. århundre krever at begge parter utfordrer gamle tanker fra det 20. århundre.
PG1
Hvordan ser russiske eksperter på NATOs forhold under utvikling med NATO på slike områder som missilforsvar, Afghanistan og andre sikkerhetsspørsmål? Her presenterer vi resultatene av en meningsmåling blant russiske eksperter av det uavhengige atlantiske initiativet.
James Sherr
James Sherr fra Chatham House mener at forskjellig forståelse på begge sider av NATO-Russland-forbindelsen fortsetter å føre til uønskede resultater. Og til denne broen er krysset vil samarbeid ikke føre til harmoni, hevder han.
Konstantin von Eggert
Forholdet mellom Russland og NATO synes å være forutbestemt til å ha både topper og bølgedaler, hevder Konstatin Eggert. Men det er Russlands andre regionale forbindelser som kanskje snart når toppen av landets sikkerhetsagenda.
House of representatives
Hvor mye makt har Representantenes hus i amerikansk utenriks- og forsvarspolitikk i virkeligheten, og hvor mye kan de nyvalgte republikanerne endre retningen, hvis de vil?
Nopic
Missilforsvar vil ikke forsvinne. Men det vil heller ikke de russiske innvendingene mot NATOs missilforsvarssystem. Hva er hindringene - og hvordan kan de bli tatt opp på best mulig måte?
Test image
Offisielt ser ikke NATO og Russland på hverandre som fiender. I praksis samarbeider de faktisk på mange områder. Så hvorfor denne dårlige musikken mellom dem?
1_Sochi_3_REUTERS
Denne fotohistorien har noen kjente - men også noen overraskende - bilder som viser dagens forhold mellom NATO og Russland. Den har som mål å understreke de områder som har vært utfordrende, inkludert Ukraina og Syria. Men den illustrerer også noen områder der, i skjul og progressivt, NATO og Russland fortsatt arbeider sammen innen noen nøkkelområder.
MAIN photo
Både NATO og Russland har sterkt hevdet at de ønsker å samarbeide mer med hverandre. Russland ønsker mer samarbeid innen områder som missilforsvar. NATO ønsker å knytte seg mer opp til aktiviteter som dekkes av NATO-Russland-Rådet. Til tross for begge siders entusiasme, er imidlertid samarbeidet på noe av det laveste nivå på lang tid. Det er en effektiv "pause" innen mange områder. Hvordan skjedde dette? Og hva kan gjøres for å løse det?
3. cyber
For en virkelig moderne tilnærming til å få NATO oppdatert på sikkerhetstrusler i det 21. århundre, må Alliansen bruke penger på en smart måte, mer engasjement og klarere planlegging, hevder Dr Jacquelyn Davis.
sitater
Abraham Lincoln
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som nekter andre frihet fortjener
det ikke selv."
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube