Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Kosovo

New File
Paddy Ashdown skisserer det arbeidet som han mener fortsatt må gjøres på Balkan - og hvordan man best kan gjøre det.
Hoop Scheffer
Det er fire store områder der Bucuresti kan gjøre en forskjell, sier NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer. Her forteller han NATO Nytt hvilke de er, og hvorfor de er så viktige. Og hvordan han ser på disse spørsmålene "etter Bucuresti".
New File
Det vestlige Balkan vil ikke bli ett land igjen, sier Sonja Licht. Men det har innsett at dets styrke ligger i å bli en mer forent region, og til slutt mer forent i Europa.
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube