Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Japan

Markerte slutten på mer enn 50 år under ledelse av Det liberale, demokratiske parti i fjor fødselen av et nytt Japan? Birgit Hütten vurderer hvor mye endring landet virkelig vil oppleve.
Japanese air fueling
Mange av NATOs nye partnere kommer fra eller rundt Asia. Michito Tsuruoka ser på hvordan hver side ser på arrangementet - og hvilken nytte de begge har.
Iran_green revolution2009
NATO Nytt spurte fire eksperter innen forskjellige emner av internasjonale saker om hvordan de ser på hvordan det går i 2013. Her gir vi deres svar, fra spådommer om Midtøsten til Asia.
Syria_2_REUTERS
Hva var overraskelsene innen internasjonal sikkerhet i 2012 - og hva kan vi lære av dem? Her skisserer fire eksperter, fra en tidligere FN-kommisær til sjefen for en sikkerhetstenketank hva vi lærte av 2012.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube