Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

NATOs historie

US flag
Amerikanske bloggere, journalister og kommunikasjonseksperter avslører hvordan de ville prøve å føre NATO nærmere den amerikanske offentligheten.
ISAF-The_Mara_Wara_Bridge-October 2009
NATOs Diego A. Ruiz Palmer analyserer de 20 årene med NATO-operasjoner som begynte i 1992 - og ser på på hvordan operasjonene i de neste 20 årene kan bli.
photostory Chicago 01
NATO ble etablert gjennom en traktat som ble underskrevet i Washington, DC i 1949. Nå som NATO returnerer til USA 63 år senere for toppmøtet i Chicago, kaster NATO Nytt lys over enkelte nøkkelhendelser i de felles historien til Alliansen og dens største medlem.
Havel Reuters
Den tsjekkiske forsvarsminister, Alexandr Vondra, minnes en av Europas og NATOs politiske kjemper, Václav Havel.
Kaplan
Slutten på den kalde krigen reiste spørsmål om behovet for Warzsawapakten og NATO. Snart smuldret den ene opp, og den andre utvidet seg. Hvorfor denne forskjellen? Petr Lunak leter etter svarene i Lawrence Kaplans siste bok.
Robertson E
Å være NATOs generalsekretær er alltid en jobb som er ladet med utfordringer og overraskelser. Men på den 11. september 2001 hadde Lord Robertson en av de mest merkverdige opplevelser noen generalsekretær i NATO har hatt. Her forteller han hvordan dagen forløp.
2B. Prague Summit
Når vi ser tilbake, i stedet for å kunngjøre NATOs tilbakegang, ble ”9/11” katalysatoren for de mest grunnleggende endringene i NATOs historie, hevder Michael Rühle.For NATOs allierte var likevel de spørsmålene de måtte tenke gjennom i begynnelsen like åpenbare som de var avgjørende.
Greek foreign Minister Reuters
Spiller NATO en rolle i Tyrkias nye, sterkere utenrikspolitiske utsikt? Ser den tyrkiske offentligheten på NATO som nødvendig? Her ber vi tyrkiske journalister og analytikere beskrive hvordan de føler at NATO ser ut fra et tyrkisk perspektiv.
Turkish soldier
NATO Nytt intervjuer Tyrkias forsvarsminister Ismet Yilmaz om smart forsvar, tyrkisk utenrikspolitikk og hva det å ha vært i NATO i 60 år betyr.
Greek troops
Hva føltes det å bli med i NATO i 1952? Her spør vi, sammen med andre eksperter, noen som var der. Viseadmiral Vasilios Mitsakos forteller hvordan det at Hellas ble med i NATO-alliansen betydde at man tijlbrakte mer tid med internasjonale kolleger. Og hvordan selv barnevaktplikter førte til at landene kom sammen....
Turkish FM
Hva synes unge grekere om NATO? Vet de - eller bryr de seg - om hva den er til? Her spør vi tre unge, greske studenter hvordan de ser på NATOs fortid, nåtid og fremtid.
Greece Turkey Adhesion to NATO
Her gjengir vi "Resolution on the accession of Greece and Turkey to the North Atlantic Treaty" som ble underskrevet i 1952.
main
2014 er et år da NATO - og NATO-medlemmene - har mye å feire. Ikke bare Alliansens 65-årsjubileum. Heller ikke bare 15-, 10- og 5-årsjubileene til medlemmer som har blitt med etter Den kalde krigen. Men også grunn til å huske hvorfor de hendelsene var så viktige i de landene. I denne utgaven av NATO Nytt ser vi på noen av de menneskelige historiene om hvordan vi kom hit og hva det har betydd for både eliten og mannen i gaten.
sitater
Abraham Lincoln
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som nekter andre frihet fortjener
det ikke selv."
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube