Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

matsikkerhet

1. Hiscock_droughtsAfrica.jpg
Geoff Hiscock ser på hvordan tilstrekkelig mat og vann for alle kan oppnås. Men hvordan ytterligere konflikt venter hvis man ikke gjør fremskritt.
mire
Vi har spurt energi- og miljøekspert, Jason Blackstock, hvordan han ser på endringene på området, om de gir grunn til optimisme, og hvor han ser potensielle problemer.
Image video
Vann er det avgjørende for liv. Men drikkelig, friskt vann er mangelvare. Økende befolkninger, dårlig vannbruk og og mangler i vikrige områder er alle viktige faktorer. Denne videoen gir et raskt overblikk over verden som viser hvorfor vann er et problem for alle.
02. Water shortages India - REUTERS
Å fø verden er en Herkules-oppgave. Og å sørge for adekvate vannforsyninger blir vanskeligere - særlig ettersom etterspørselen øker. Denne fotohistorien vise noen av de viktigste hindringene mot at all verdens mat når ut til alle verdens folk.
1. Sarajevo 1992 queuing for bread REUTERS
Matusikkerhet er fortsatt gjeldende i noen områder av verden. Hovedproblemet er imidlertid den toatle mengde mat. Det er den rettferdige distribusjonen. Bare det å endre dette kan redde millioner av liv og redusere konflikt.
Lomborg picture
Bjørn Lomborg hevder at effektene på matknapphet av global oppvarming kan tas opp – og nå. Videre maler han et bilde der færre folk sulter i verden, til tross for befolkningsvekst. Her skisserer han den aksjonen det er behov for nå.
Classic Banner
Klimaendring, matsikkerhet og befolkningsvekst kan skape den perfekte storm. Verdens befolkning vil trolig vokse fra 7 milliarder i år til 9 milliarder innen 2050. Likevel, på samme tid som det blir flere munner å mette, står verden foran en situasjon med mindre vann og dyrket mark. Hva vil det bety for vår sikkerhet?
Q&A 2
Hva er forbindelsene mellom matpriser og øket uro eller politisk ustabilitet? NATO Nytt gir en "øyeblikksguide" til noen av svarene.
afghanistan 1
Hvordan virker matkrisen inn på NATOs operasjoner? Bakgrunnsinformasjon og et intervju med UNAMA gir innsikt i Afghanistans vanskelige situasjon.
hungry 1
En ledende internasjonal matekspert skisserer hvordan internasjonale organisasjoner kan reagere på matkrisen på kort og lang sikt, og beskriver de utfordringer og muligheter som situasjonen presenterer.
nexus 1
David Victor fra Council of Foreign Relations forklarer hvorfor energikrisen inntraff, hvordan den er knyttet til matspørsmål, og hva som kreves av regjeringene.
photo 1
Denne månedens fotohistorie ser på bekymringene som matkrisen forårsaker, hvor det er blitt berørt, rollen til vann og brennstoff, og mulige matrelaterte, fremtidige sikkerhetsspørsmål.
video
Professorene Alpas and Ciracoglu i en NATO SPS pilot studie diskuterer mat som et sikkerhetsspørsmål, og hva NATO-prosjekter gjør, og deres spådommer for fremtiden.
Photo 2
Bjørn Lomborg er mest kjent for sitt arbeid om klimaendring. Men her understreker han at å få til de rette ting nå, innen slike områder som HIV og underernæring, kan være like viktig som å få til de riktige tingene for fremtiden innen klimaendring.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube