Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Den europeiske union

Nato and Sweden image
NATO spør to av NATOs og EUs toppembetsmenn hvordan de ser på partnerskap. Og om de kan se en måte de kan bli tettere partnere på.
US Europe bond
I skyggen av USAs tilnærming til Asia trengte Europa helt klart å trappe opp sin egen rolle i internasjonal sikkerhet. Og det har det, hevder Tomáš Valášek. Europeisk innsats i Libya og Mali har allerede blitt satt pris på i Washington og stryket det transatlantiske bånd.
New File
Forsvarsselskaper fra både EU og USA har klare barrierer mellom seg. Selv om selskaper fra begge sider av Atlanterhavet samarbeider, dette ofte til tross for at landene er allierte, ikke på grunn av det. Nye handelsinitiativer bør imidlertid føre de to markedene tettere sammen. Kan dette bedre forsvarssamarbeidet - og være til nytte for vestlige land og NATO?
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube