Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Egypt

Social Media
Sosiale medier har ført til store endringer, sier Susannah Vila. Deres betydning i de siste opprørene bør ikke undervurderes. Men disse samme hendelsene har også vist at en av de sosiale mediers styrke - å være lederløs - også kan vise seg å være en av deres svakheter.
Egypt+Facebook_1
“Revolusjon 2.0” fant sted i Egypt i henhold til noen kilder. Ikke tilfelle, hevder Will Heaven. Han peker på åpenbare bevis som indikerer at Vesten kan være skyldige i å se hendelsene i Egypt gjennom vestlige briller.
New File
Egypts og Tunisias tidligere herskere har blitt avsatt. Noen andre regjeringer i regionen er usikre på hvor lenge - eller om - de vil vare. Hvor mye bevis er det for at sosiale medier sto bak disse endringene?
1. Tahrir Square in Egypt
Det var i løpet av to år på en liten rundkjøring i Egypt, kalt "Frihetsplassen", at noen få hundre personer samlet seg for å protestere mot regjeringen til Hosni Mubarak. Dr. H.A. Hellyer analyserer hvordan 18 dager senere, den plassen ville bli rispet inn i moderne verdenshistorie med sitt opprinnelige, arabiske navn: Tahrir.
Iran_green revolution2009
NATO Nytt spurte fire eksperter innen forskjellige emner av internasjonale saker om hvordan de ser på hvordan det går i 2013. Her gir vi deres svar, fra spådommer om Midtøsten til Asia.
Syria_2_REUTERS
Hva var overraskelsene innen internasjonal sikkerhet i 2012 - og hva kan vi lære av dem? Her skisserer fire eksperter, fra en tidligere FN-kommisær til sjefen for en sikkerhetstenketank hva vi lærte av 2012.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube