Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

EU-NATO

image history 1
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 2 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Karel Lanoo
Vi stilte seks personer, alle med fremragende innsikt på hver sine områder, to enkle spørsmål om 2009: hva og hvem vil være nøkkelen på sikkerhetsarenaen. Her offentliggjør vi deres svar.
Nato and Sweden image
NATO spør to av NATOs og EUs toppembetsmenn hvordan de ser på partnerskap. Og om de kan se en måte de kan bli tettere partnere på.
US Europe bond
I skyggen av USAs tilnærming til Asia trengte Europa helt klart å trappe opp sin egen rolle i internasjonal sikkerhet. Og det har det, hevder Tomáš Valášek. Europeisk innsats i Libya og Mali har allerede blitt satt pris på i Washington og stryket det transatlantiske bånd.
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube