Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

China

Image for video 2
Hvor seriøs er China i sin håndtering av klimaendring? Er landets industrielle utvikling eller miljøhandling viktigst? Denne videoen ser på begge sider av Chinas stilling.
Keyboard
Både Vesten og China klager over økede internettangrep. Her ser vi på hvordan begge sider oppgraderer sitt forsvar.
Map of China
David Snowdon fra Business Monitor International ser på hvordan Chinas økende økonomiske aktivitet er uløselig knyttet til sin sikkerhetsutsikt.
Oil pipes
Til tross for at andre asiatiske regioner ofte dominerer overskriftene, er det nå en økende interesse for de sentral-asiatiske landenes stadig viktigere ressurser, beliggenhet og troskapsavtaler.
China military
Kjernefysiske missiltester, massive militærparader og mye mer: noe av Asias sikkerhetsutvikling gir bilder liv. Her er noen av de beste.
Chinese worker
Har den økonomiske krisen bidratt til eller hindret Chinas vekst? Og fører den China nærmere USA? En ekspert på forbindelsene mellom China og USA, professor Jing Men, undersøker dette.
Richard Nixon copyright Oliver Atkins
En ledende kinesisk journalist gir sin personlige mening om hvordan hans oppfatning av NATO har blitt endret. Og gir noen råd om hvordan NATO bør endres.
Photo 2 China Economy Reuters
Daniel Korski har arbeidet i slike land som Irak og Afghanistan som har måttet tilpasse seg viktige endringer raskt. Her hevder han at snart vil hele verden måtte gjøre det samme.
Iran_green revolution2009
NATO Nytt spurte fire eksperter innen forskjellige emner av internasjonale saker om hvordan de ser på hvordan det går i 2013. Her gir vi deres svar, fra spådommer om Midtøsten til Asia.
Syria_2_REUTERS
Hva var overraskelsene innen internasjonal sikkerhet i 2012 - og hva kan vi lære av dem? Her skisserer fire eksperter, fra en tidligere FN-kommisær til sjefen for en sikkerhetstenketank hva vi lærte av 2012.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube