Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Beograd

Richard Nixon copyright Oliver Atkins
En ledende kinesisk journalist gir sin personlige mening om hvordan hans oppfatning av NATO har blitt endret. Og gir noen råd om hvordan NATO bør endres.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube