Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om Barack Obama
De demokratiske tapene etter halvgått løp dreide seg ikke bare om jobber. De dreide seg også om Amerikas plass i globale spørsmål og hvordan amerikanske verdier ble støttet, hevder professor Michael Cox.
Resultatene fra mellomvalgene er ikke bare dårlig nytt for president Obama - men virkningen av dem på hans utenrikspolitikk van være vanskeligere å forutsi.
Hvor mye makt har Representantenes hus i amerikansk utenriks- og forsvarspolitikk i virkeligheten, og hvor mye kan de nyvalgte republikanerne endre retningen, hvis de vil?
Hva knytter resultatene fra de amerikanske mellomvalgene og den fremtidige, amerikanske utenrikspolitikken sammen? Hva mente velgerne om utenrikspolitiske spørsmål? NATO Nytt spør eksperter fra Washington og velgere fra Main street.
Forestill deg å være afghansk-amerikaner i september og oktober 2001. Begge landene dine ble angrepet. Av hverandre. Hvordan reagerte afghansk-amerikanere? Hvor var deres lojaliteter? Og hva kunne de gjøre for å h jelpe begge landene? Vi spurte en afghansk-amerikaner hvordan han håndterte dette dilemma.
sitater
Ahmad Shah Masood
Motstandsleder og afghansk nasjonalhelt
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Vi vil ikke være en brikke i andres spill,
vi vil alltid være Afghanistan!
Om NATO Nytt
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube