Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Afghanistan

Ahmad Nader Nadery
Fire fremtredende afghanere gir sine synspunkter på landets valk, prioriteter, kvinners rettigheter og kampen mot korrupsjon.
Stavridis_natojetsoverLibya_5_REUTERS
NATOs øverstkommanderende for de allierte styrker i Europa, admiral James Stavridis, skisserer hvordan ideene fra NATOs nye strategiske konsept har blitt gjort til handling.
US flag
Amerikanske bloggere, journalister og kommunikasjonseksperter avslører hvordan de ville prøve å føre NATO nærmere den amerikanske offentligheten.
9.11
Stanislava Mladenova har tilbrakt halvparten av libet sitt i Europa, halvparten i USA. Her beskriver hun den rollen NATO har spilt for å føre landene sammen.
Corruption
NATO har startet et "Varig partnerskap" med Afghanistan. Etterhvert som overgangen til afghansk ledelse innen sikkerhet begynner, spør NATO Nytt om kampen mot korrupsjon i landet vil bli et nøkkeltema for dette nye partnerskapet. Hva ville det bety å mislykkes i å bekjempe korrupsjon - for Afghanistan og for NATO?
LCcoldx
Ta tre spørsmål om hva som vil bli de store sikkerhetssakene neste år. Spør fire eksperter og kommentatorer i forskjellige aldre og nasjonaliteter. Sammenlikn svarene. Og se resultatene her.
lisbon2010video
Et av målene på NATOs toppmøte i Lisboa var å få til bedre koordinering mellom de militære og sivile organisasjonene. Hvorfor? Fordi alle drar nytte av resultatet.
Leterme
NATOs første strategiske konsept på 11 år ble ofte beskrevet som en balanseakt. For eksempel hvordan balansere nye trusler med gamle? Hvordan håndtere interessene til små land og store? Nå når det har blitt underskrevet, hvordan så man på konseptet?
Caldwell
Overgang er det neste stadium i Afghanistan. Så trenere har nøkkelen til suksess. Sjefen for treningsmisjonen i landet, generalløytnant Bill Caldwell, skisserer grunnen til at han ser på trenere som fundamentale til Afghanistans fremtid.
8-tourist-attractions2.jpg
Al-Qaida på den arabiske halvøy er et bevegelig mål, bokstavelig talt. Da de ble angrepet av vestlige styrker etter bombeforsøket første juledag i fjor endret de strategi.
New File
De britiske styrkene i Afghanistan har laget en video som viser hvor viktig fotball-VM er for dem. De tok seg tid i mellom sine operasjoner der til å sende dette budskapet til laget sitt.
Image video 3
Synspunkter og intervjuer - video 1 : Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
Image other themes 2
Synspunkter og intervjuer - video 2: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
Image other themes 4
Synspunkter og intervjuer - video 1: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.
Afghan opium
Gretchen Peters har vært nyhetsjournalist som dekket Pakistan og Afghanistan i mer enn et tiår . Her hevder hun at den viktigste måten å bekjempe Taliban og al-Qaida der er gjennom å avskjære deres narkotikapenger.
New File
Eksperter fra FN, Verdensbanken og IMF svar på spørsmål om hvordan finanskrisen vil berøre Afghanistan, skjøre land og globalisering.
New File
Farah-provinsens guvernør Roohul Amin skisserer sine tanker om årets valg, valmueeffekten nå og hva som må skje med Taliban.
sababi
NATO Nytt snakker med Afghanistans første og eneste kvinnelige guvernør om hvordan landet ser på kvinner, religion - og turisme.
ANP officers
Sari Kouvo hevder at den negative spiralen i afghanernes synkende tillit til staten trenger mye mer enn bare tukling med lovreform.
Afghan elders.
Christian Dennys beskriver sine førstehånds erfaringer fra å se hvordan afghanerne skaper sin egen lov og orden gjennom lokale råd.
Afghan Votes
Professor Wadir Safi forklarer hvorfor han føler at sikkerhetsspørsmålene kan overskygge hele prosessen når Afghanistan skal gå til valg senere i år
Recruits
David Nauta ser på hva som trenger å reformeres i Afghanistans juridiske system – fra korrupsjon til dårlige fengsler. Og finner at mangel på koordinering kan være det største problemet.
Voting in Afghanistan
Afghanistans kommende valg kan enten forene eller splitte afghanerne. Dr Mayoddin Mehdi ser på mulige resultater.
Hand of hope.
Daniel Korski, senior policy forsker ved European Council for Foreign Relations, beskriver Alliansens utfordringer som 60-åring - og hvordan de best kan håndteres.
NATO_DefenceMilitary
Etter at NATO ble født for 60 år siden har det vært en rekke viktige hendelser i dens historie. Denne fotohistorien gir et kort bilde av noen av disse øyeblikkene.
NATO meeting
Charles Kupchan fra Council of Foreign Relations beskriver hvor NATO må ta noen vanskelige beslutninger, som vil være avgjørende for dens fremtid.
Secretary General Jaap de Hoop Scheffer.
Jaap de Hoop Scheffer, NATOs generalsekretær, som taler til sitt siste NATO-toppmøte, hevder at det er tre store utfordringer som NATO-alliansen står overfor.
Karel Lanoo
Vi stilte seks personer, alle med fremragende innsikt på hver sine områder, to enkle spørsmål om 2009: hva og hvem vil være nøkkelen på sikkerhetsarenaen. Her offentliggjør vi deres svar.
Book review
En bok om feilene som ble gjort i Afghanistan for nesten 200 år siden kan gi lærdom for i dag.
Alternate Image for the photo story
Ahmed Rashid, forfatter av den nytenkende boken 'Taliban', snakker med NATO Nytt om hvordan terror, stammetilhørighet og Taliban passer sammen.
Nick Grono
Visepresidenten i International Crisis Group, Nick Grono, beskriver hvordan Talibans mediakrig utvikler seg - og hvordan man skal slå tilbake.
9/11 never forgotten
Marco Vincenzino hevder at å la Afghanistan bli Vestens "glemte krig" vil bety å risikere å tape mye mer enn bare en krig.
Taliban night letter
Tim Foxley analyserer den mediekampanjen som nå føres av Taliban og spør om det kan gjøres mer for å slå tilbake.
Afghanistan elections - women voting
Hvis Afghanistan spolerer det kommende valget kan landet spolere sine sjanser til å få en normal utvikling, hevder Daoud Sultanzoy.
children learning to walk with prosthetics
Talibans mediaoffensiv er like bemerkelsesverdig for det som de ikke viser som det som de viser. Denne fotohistorien gir noen eksempler.
afghanistan 1
Hvordan virker matkrisen inn på NATOs operasjoner? Bakgrunnsinformasjon og et intervju med UNAMA gir innsikt i Afghanistans vanskelige situasjon.
Koran & Kalashnikov Laptop Cover
Hva har vært virkningen på Taliban av teknologi, utenlandsk rekruttering og innsats mot opprør i løpet av de siste fem årene? Paula Hanasz anmelder en ny bok av Antonio Guistozzi som tar for seg disse spørsmålene.
1-issue3-Ferdinand
Denne måneds fotohistorie ser på hvordan terrorismen har endret seg i løpet av årene, og de hovedutfordringer som den utgjør i dag.
Hoop Scheffer
Det er fire store områder der Bucuresti kan gjøre en forskjell, sier NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer. Her forteller han NATO Nytt hvilke de er, og hvorfor de er så viktige. Og hvordan han ser på disse spørsmålene "etter Bucuresti".
comp appr_1
Friis Arne Petersen og Hans Binnendijk gir en omfattende beskrivelse av hvordan man best skal komme frem til en Omfattende tilnærming.
Screen Capture
NATO Nytts videodebatt. Representanter fra det militære og det nye media diskuterer hvordan veksten av videoklipp, blogger og andre typer nye media innvirker på operasjoner, misjonstøtte og moral i konfliktsoner.
February - Smith - 1st photo
Få personer vet hvordan det er å være i en konfliktsituasjon både som soldat og deretter som reporter. Vaughan Smith er en av dem. Han beskriver hvordan han ser de miltiæres syn på media, både da han var soldat og nå som han utnytter fullt ut de nye mediateknikker på slike steder som i Afghanistan.
February - Pszczel - 1st photo
Hvordan er det å arbeide med det nye media sammenliknet med det gamle. Robert Pszczel understreker noen av forskjellene - i tillegg til å gi et innblikk i hvordan media arbeidet i den gamle sovjetblokken.
Nasim Fekrat
Nasim Fekrat er en ung afghaner hvis blogger og bilder har gitt ham internasjonal anerkjennelse. Han ser det nye media som en nøkkeldel for å skape et nytt, mer demokratisk samfunn i Afghanistan. Han gir NATO Nytt en innsikt i den virkning som det nye media har hatt på ham og hans land.
1 issue - Lunt - Rhinoceros
Stillingen til ISAFs talsmann i Afghanistan er avgjørende for å håndtere moderne budskap i en konfliktsone. Nicholas Lunt hadde denne stillingen i fjor, og forteller NATO Nytt om sine erfaringer.
2B. Prague Summit
Når vi ser tilbake, i stedet for å kunngjøre NATOs tilbakegang, ble ”9/11” katalysatoren for de mest grunnleggende endringene i NATOs historie, hevder Michael Rühle.For NATOs allierte var likevel de spørsmålene de måtte tenke gjennom i begynnelsen like åpenbare som de var avgjørende.
2. Samar
Dr. Sima Samar var statsråd for kvinnesaker i Afghanistan fra 2002 til 2003. Det faktum at jobben i det hele tatt eksisterte viste forskjellen Ii Afghanistan fra Taliban-styre. Men hvor vellykket har andre initiativer i løpet av de siste 10 årene vært?
2. Children in school
I 2008 spurte NATO Nytt den prisvinnende, afghanske bloggeren Nasim Fekrat om å illustrere hvordan han så sitt land. Denne måneden, når landet markerer tiårsjubileet for begynnelsen av operasjonene for å kaste ut Taliban, spør vi ham hva de største endringene har vært i det Afghanistan som han kjenner.
Caldwell 2
Trenere spiller den sentrale rollen i overgangen til at afghanerne skal lede den afghanske sikkerheten. Generalløytnant William Caldwell var den første som ledet treningsmisjonen som skal gi afghanske trenere de ferdighetene de trenger. Når han nå forbereder seg på å forlate sin stilling, gir han en vurdering av det som har blitt oppnådd – og det som gjenstår å gjøres.
3. education
Kan vi sammenlikne et Afghanistan med halshugginger og tortur med dagens? Shafiq Hamdam ser på det Afghanistan som han har observert. Han innrømmer at det ikke er perfekt enda. Men konkluderer med at det er kommet langt.
Ahmed Rashid
Den pakistanske journalisten og bestselgerforfatteren Ahmed Rashid deler sine synspunkter på den afghanske økonomien, korrupsjon, afghanernes oppfatninger av året 2014 og veien videre.
Video Afghanistan
Forestill deg å være afghansk-amerikaner i september og oktober 2001. Begge landene dine ble angrepet. Av hverandre. Hvordan reagerte afghansk-amerikanere? Hvor var deres lojaliteter? Og hva kunne de gjøre for å h jelpe begge landene? Vi spurte en afghansk-amerikaner hvordan han håndterte dette dilemma.
01. children at school
Afghanistan er en fotojournalists paradis. Lyset og fargene gir fantastiske fotografier. Folket er engasjerende personer. Og landets historier gir et gripende eventyr. Her viser vi noen av de mest slående bildene.
2. Nasim Fekrat 1
Nelofer Pazira har opplevd mange faser i Afghanistan. Og samtidig som det har vært fremgang føler hun at landet enda ikke har unnsluppet sin lidelsessyklus. Her skisserer hun sine erfaringer og inntrykk, fra hun bodde der i de turbulente 1980-årene til å besøke dagens Afghanistan.
Iran_green revolution2009
NATO Nytt spurte fire eksperter innen forskjellige emner av internasjonale saker om hvordan de ser på hvordan det går i 2013. Her gir vi deres svar, fra spådommer om Midtøsten til Asia.
security snapshots less is more
I denne utgaven av NATO Nytt prøver vi å gi det beste av begge verdener: ekspertanalyser om en omfattende rekke sikkerhetsområder gjengitt kortfattet. Mens vi vanligvis velger ut et enkeltområde og diskuterer det, ser vi denne gangen på om omfattende rekke områder og får et raskt overblikk fra forskjellige eksperter om hvordan de ser på det. Så hvis du har liten tid, men fortsatt ønsker å få en oversikt over ideer om saker fra hvordan håndtere neste års valg i Afghanistan til hvordan best håndtere forsvarsbudsjettkutt i Europa, er dette utgaven for deg.
Afghan elections
I Afghanistan i 2014 vil tilbaketrekkingen av internasjonale styrker være det viktigste. Feil, sier Ahmed Rashid. Valgene er den enkelthendelsen som vil ha størst effekt på landets fremtid, hevder han..
MAIN photo
Både NATO og Russland har sterkt hevdet at de ønsker å samarbeide mer med hverandre. Russland ønsker mer samarbeid innen områder som missilforsvar. NATO ønsker å knytte seg mer opp til aktiviteter som dekkes av NATO-Russland-Rådet. Til tross for begge siders entusiasme, er imidlertid samarbeidet på noe av det laveste nivå på lang tid. Det er en effektiv "pause" innen mange områder. Hvordan skjedde dette? Og hva kan gjøres for å løse det?
1_Sochi_3_REUTERS
Denne fotohistorien har noen kjente - men også noen overraskende - bilder som viser dagens forhold mellom NATO og Russland. Den har som mål å understreke de områder som har vært utfordrende, inkludert Ukraina og Syria. Men den illustrerer også noen områder der, i skjul og progressivt, NATO og Russland fortsatt arbeider sammen innen noen nøkkelområder.
TempPic
Russlands interesse for det som skjer i Afghanistan og Sentral-Asia er velkjent. Det som ikke er kjent er hvordan de ser på sitt engasjement i regionen etter 2014, etter at ISAF-operasjonen i Afghanistan tar slutt. NATO Nytt spør hva den russiske tilnærmingen vil være, og hvilke spørsmål som er av størst interesse for dem.
sitater
Abraham Lincoln
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som nekter andre frihet fortjener
det ikke selv."
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube