Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

финансова криза

Eurovision Iceland
Този триминутен филм показва как финансовата криза може да повлияе на проблеми, свързани със сигурността, като започнем с работниците имигранти и завършим с екстремистките политически групи.
Protectionism 2
Питър Холмс размишлява дали смесицата от протекционизъм, екстремизъм и конфликти, избухнала през 30-те години на 20 век, може отново да се случи в днешната финансова криза.
Chinese worker
Дали финансовата криза подпомогна или забав развитието на Китай? Приближи ли го до САЩ? Професор д-р Джинг Мев, специалист по отношенията между Китай и САЩ, анализира положението.
Military/commercial
Как затягането на коланите ще се отрази на разходването на бюджетите за отбрана? И кога в отбраната ще се усетят лишенията? Д-п Дерек Брадън анализира влиянието за отделните страни и съюзите.
Northern Rock
Още от началото на септември 2007 г. имаше тревожни сигнали за финансовата система. Този фого разказ илюстрира някои от основните моменти във финансовия срив.
Climate changes
Кризата във финансовия свят може да разкрие нови възможности за дейност в областта на енергията,,смятат д-р Хайко Борхет и Карина Форстер.
New File
Експерти от ООН, Световната банка и МВФ отговарят на въпроси как финансовата криза ще се отрази на Афганистан, уязвимите държави и глобализацията.
New File
Франсоа Мелез смята, че не бива да се подценяват последиците от финансовата криза за сигурността. И анализира дали е започнала от частния или от обществения сектор.
New File
Как се случи финансовата криза и накъде води? Ейдриън Кендри, старши икономист в НАТО, ни води по пътеките, свързващи кризата със сигурността.
Paul Collier
"НАТО Преглед" интервюира оксфордския професор, лауреат на литературна награда, за последиците от финансовата криза за най-бедните страни.
2. glasgow attacks
Дали икономическата криза с високия процент безработица сред младите, депресията и разочарованието, ще окаже някакво влияние при набирането на терористи от местните организации? Д-р Брук Роджър търси начин как да разберем това.
New File
За да се пусне нов продукт на отбранителния пазар, са необходими 10 години. От какво трябва да се опасяваме занапред според лидерите на тази индустрия? Обръщаме се към представители на шест големи фирми с молба да посочат най-големите заплахи, които се задават.
предложения
Джордж Бърнард Шоу
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Тези, които не са способни да променят мисленето си,
не могат да променят нищо."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube