Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

страни с разпаднала се държавност

Eurovision Iceland
Този триминутен филм показва как финансовата криза може да повлияе на проблеми, свързани със сигурността, като започнем с работниците имигранти и завършим с екстремистките политически групи.
New File
Експерти от ООН, Световната банка и МВФ отговарят на въпроси как финансовата криза ще се отрази на Афганистан, уязвимите държави и глобализацията.
Paul Collier
"НАТО Преглед" интервюира оксфордския професор, лауреат на литературна награда, за последиците от финансовата криза за най-бедните страни.
New File
За да се пусне нов продукт на отбранителния пазар, са необходими 10 години. От какво трябва да се опасяваме занапред според лидерите на тази индустрия? Обръщаме се към представители на шест големи фирми с молба да посочат най-големите заплахи, които се задават.
предложения
Джордж Бърнард Шоу
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Тези, които не са способни да променят мисленето си,
не могат да променят нищо."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube