Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

екологична сигурност

02. Water shortages India - REUTERS
Да се изхрани светът е Херкулесов подвиг. Става все по-трудно да се осигури и адекватно снабдяване с вода при нарастващото търсене. Този фото разказ показва основните препятствия, които пречат всички храни по света да достигнат до всички хора.
Mire
Потреблението на енергия не е второстепенен въпрос за сигурността. Прекъсването на електрозахранването в много държави от НАТО показа колко сме уязвими без достатъчно енергия. Тъй като търсенето на повече енергийни ресурси се увеличава, как да гарантираме това да не доведе до конфликт?
umage video 4
"НАТО Преглед" обяснява защо обвързването на армията с енергийните и екологичните проблеми е добро начинание. И може да донесе полза ва много хора. .
mire
Питаме експерта по околна среда Джейзън Блексток как гледа на промените в тази област, има ли място за оптимизъм и къде са потенциалните горещи гочки.
1. Hiscock_droughtsAfrica.jpg
Джеф Хискок обмисля възможно ли е да се гарантира достатъчно производство на храна и вода за всички. И смята, че ако това не стане, ще избухнат неизбежни конфликти.
video
Професор Алпаш и професор Чираколу, участващи в пилотно проучване на комитета на НАТО "Науката за мир и сигурност", обсъждат проблемите на прехраната от гледна точка на сигурността, представят проектите на НАТО в тази насока и дават своите прогнози.
hungry 1
Един виден международен експерт по прехраната описва как международните организации могат да реагират на кризата с храните в краткосрочен и дългосрочен план и изброява проблемите и възможностите в тази област.
Classic Banner
Изменението на климата, осигуряването на прехраната и демографският взрив могат са предизвикат "идеалната буря." Очаква се населението на земята да се увеличи от 7 милиарда тази година на 9 милиарда през 2050 г. Сиреч ще има повече гърла, а по-малко вода и обработваема земя. Как ще се отрази това на сигурността?
New File
Никога не сте чували за редки земи? Може би, но всички ние ги използваме ежедневно. Трябва ли да се притесняваме, че 97 % от световните запаси се намират в една страна?
Poverty 1
Искате кратко упътване за проблемите в Йемен? Този триминутен видеофилм излага основните факти за страната, показва в какво се корени значението й, какви са проблемите и как засягат всички нас.
WATER SHORTAGES
Възможно ли е многобройните проблеми, с които се сблъсква Йемен, да се прехвърлят в съседните страни? Подготвени ли са те да ги посрещнат? Дейвид Хюгс размишлява над заплахата от регионален ефект на доминото.
New File
Норвежкият външен министър Йонас Гар Стьоре изигра важна роля за привличане на вниманието към Далечния север. В това интервю той пояснява ролята на науката, сътрудничеството и Русия.
New File
Датският министър на отбраната Сьорен Гаде разказва как Дания се отнася към възникващите проблеми в Далечния север, като се спира на различни теми като Гренландия, операциите по издирване и спасяване и снабдяването с петрол.
New File
"НАТО Преглед" анализира защо Далечният север изведнъж се превърна в политически приоритет и проблем за сигурността. И какво е отражението на промените там върху толкова различни области като снабдяването с петрол, търговията или околната среда. Този видеоматериал съдържа коментари на водещи политици и учени и висши военни от НАТО.
Q&A 2
Каква е връзката между покачването на цените и засилването на вълненията и политическата нестабилност? "НАТО Преглед" предлага "бърз поглед" към някои отговори.
photo 1
Този месец фото разказът е посветен на вълненията, предизвикани от кризата с хранителните продукти, засегнатите региони, ролята на водата и горивата и възможните бъдещи проблеми на сигурността, свързани с прехраната.
Photo 2
Бьорн Ломборг е известен с работата си над промените в климата. В тази статия обаче той твърди, че да се заловим веднага с проблеми като вируса на СПИН или глада е също толкова важно за бъдещето, кокото борбата с промените в слимата.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube