Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

енергийна сигурност

02. Water shortages India - REUTERS
Да се изхрани светът е Херкулесов подвиг. Става все по-трудно да се осигури и адекватно снабдяване с вода при нарастващото търсене. Този фото разказ показва основните препятствия, които пречат всички храни по света да достигнат до всички хора.
Mire
Потреблението на енергия не е второстепенен въпрос за сигурността. Прекъсването на електрозахранването в много държави от НАТО показа колко сме уязвими без достатъчно енергия. Тъй като търсенето на повече енергийни ресурси се увеличава, как да гарантираме това да не доведе до конфликт?
1-Milstein_oilcrisis1973
В тази статия Дан Милстен, специалист по международни отношения в Службата за европейски и азиатско-тихоокеански проблеми към американското министерство на енергетката, излага по наша молба личното си виждане за енергийната сигурност и ролята на НАТО.
mire
Питаме експерта по околна среда Джейзън Блексток как гледа на промените в тази област, има ли място за оптимизъм и къде са потенциалните горещи гочки.
Fossil fuel 1
Много пътища свързват енергетиката със сигурността. Микаел Рюле излага причините за интереса на НАТО към енергийната сигурност и ролята, която Съюзът може да изиграе.
Classic Banner
Изменението на климата, осигуряването на прехраната и демографският взрив могат са предизвикат "идеалната буря." Очаква се населението на земята да се увеличи от 7 милиарда тази година на 9 милиарда през 2050 г. Сиреч ще има повече гърла, а по-малко вода и обработваема земя. Как ще се отрази това на сигурността?
New File
Никога не сте чували за редки земи? Може би, но всички ние ги използваме ежедневно. Трябва ли да се притесняваме, че 97 % от световните запаси се намират в една страна?
Oil pipes
Макар че други азиатски региони по-често присъстват във водещите новини, с нарастващото значение на своите ресурси, географско положение и различна обвързаност страните от Средна Азия будят все по-голям интерес.
Image other themes 3
Гледища и интервюта -видео 2. Какво е личното мнение на някои от хората, които коват новата стратегическа концепция? Докъде може да стигне тя? В този раздел поместваме интервюта с някои от основните участници.
Image interview 3
Една концепция, различни гледни точки - видео 4. Как обхватът във времето на новата Стратегическа концепция ще се отрази на резултатите? Ще може ли тя да предвиди заплахите след десетилетия? Как ще промени сътрудничеството между международните организации? И какво ще донесе промяната на мъжете и жените в униформа?? Всички тези въпроси разглеждаме в този раздел.
В Западна Африка избухливата смесица от организирана престъпност, ислямски групировки, всякакъв вид трафик и редица страни, в които няма държавност, крие сериозни заплахи за сигурността.
Climate changes
Кризата във финансовия свят може да разкрие нови възможности за дейност в областта на енергията,,смятат д-р Хайко Борхет и Карина Форстер.
Secretary General Jaap de Hoop Scheffer.
Генералният секретар на НАТО Яп де Хооп Схефер твърди преди последната си среща на върха, че Алиансът е изправен пред три големи предизвикателства.
New File
Датският министър на отбраната Сьорен Гаде разказва как Дания се отнася към възникващите проблеми в Далечния север, като се спира на различни теми като Гренландия, операциите по издирване и спасяване и снабдяването с петрол.
New File
"НАТО Преглед" анализира защо Далечният север изведнъж се превърна в политически приоритет и проблем за сигурността. И какво е отражението на промените там върху толкова различни области като снабдяването с петрол, търговията или околната среда. Този видеоматериал съдържа коментари на водещи политици и учени и висши военни от НАТО.
Q&A 2
Каква е връзката между покачването на цените и засилването на вълненията и политическата нестабилност? "НАТО Преглед" предлага "бърз поглед" към някои отговори.
nexus 1
Дейвид Виктор от Съвета по външни отношения описва причините за енергийната криза, връзките между нея и проблемите с прехраната и изискванията към правителствата.
Photo 2
Бьорн Ломборг е известен с работата си над промените в климата. В тази статия обаче той твърди, че да се заловим веднага с проблеми като вируса на СПИН или глада е също толкова важно за бъдещето, кокото борбата с промените в слимата.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube