Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

способности

Image video 4
Какво се промени от 1999 г. - видео 2: Изминаха десет години от приемането на последната Стратегическа концепция. Кои фактори играеха роля при разработването на варианта от 1999 г. и каква е разликата днес? Този кратък видеофилм хърля светлина..
Military/commercial
Как затягането на коланите ще се отрази на разходването на бюджетите за отбрана? И кога в отбраната ще се усетят лишенията? Д-п Дерек Брадън анализира влиянието за отделните страни и съюзите.
Alexander express Greece
Диего Руиз Палмер, ръководител на Службата за планиране към Отдела на НАТО по операциите, описва развитието на силите за бързо реагиране на НАТО и ролята им за възпиране, отбрана и регулиране на кризи.
New File
Ян Петерсен излага въпросите, които според него трябва да бъдат включени в предстоящата нова Стратегическа концепция на НАТО.
MINERVA-SG_AnnualReport
Какви поуки е извлякъл НАТО от събитията през 2012 г.? И как ще повлияят те върху приоритетите му в бъдеще? Тук публикуваме годишния доклад на Генералния секретар на НАТО, който дава отговор и на двата въпроса.
Day_Italian MoD
Макар че често са скъпи, сложни за използване и за поддръжка, хеликоптерите са необходими на армията. Независимо дали става въпрос за изнасяне напред на бойни части или за изтегляне на ранените, хеликоптерите често са единственият избор. "НАТО Преглед" анализира нуждите на държавите-членки от хеликоптери и възможностите за съвместно използване, което улеснява нещата.
Day_Italian MoD
В Афганистан за едно десетилетие бе натрупано голяма количество военна техника, която сега трябва да се изтегли за по-малко от дванадесет месеца. За тази цел са необходими специални средства, включително тежкотоварни трансортни самолети. "НАТО Преглед" се поинтересува как някои държави споделят тези средства, спестявайки пари и време.
предложения
Джордж Бърнард Шоу
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Тези, които не са способни да променят мисленето си,
не могат да променят нищо."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube