Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Тунис

New File
Бившите лидери на Египет и Тунис са свалени. Някои други правителства в региона не знаят колко още - и дали - ще останат на власт. Колко доказателства има, че социалните медии стояха зад промените?
Social Media
Социалните медии предизвикаха огромни промени, твърди Сузана Вила, Ролята им в последните въстания не бива да се подценява.. Но тези събития показаха също, че една от силните страни на социалните медии – липсата на лидер – може да се окаже и слабото им място.
1. Tahrir Square in Egypt
Преди две години на един малък площад в Египет, наречен площад "Освобождение", няколкостотин души се събраха да протестират срещу правителството на Хосни Мубарак. Д-р Хелиер описва как 18 дни по-късно този площад влезе в историята на съвременния свят с оригиналното си арабско име Тахрир.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube