Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Прогнози за сигурността

LCcoldx
Избираме тези три въпроса за основните проблеми на сигурността през следващата година. Задаваме ги на четирима експерти и коментатори на различна възраст и от различни страни. Събираме отговорите. И ето резултата.
New File
Никога не сте чували за редки земи? Може би, но всички ние ги използваме ежедневно. Трябва ли да се притесняваме, че 97 % от световните запаси се намират в една страна?
Photo 2
Джоузеф Най очертава промените, настъпили в света на киберпространството с възможностите и властта на интернет. В този свят всички изглеждат равни, но някои са по-равни от другите. Авторът анализира и вероятното развитие през 2012 г.
Photo 2
Бьорн Ломборг е известен с работата си над промените в климата. В тази статия обаче той твърди, че да се заловим веднага с проблеми като вируса на СПИН или глада е също толкова важно за бъдещето, кокото борбата с промените в слимата.
Photo 2 China Economy Reuters
Даниел Корски е работил в страни като Ирак и Афганистан, които бързо трябваше да се приспособят към огромни промени. В тази статия той твърди, че скоро целият свят ще трябва да направи същото.
Photo 2
В името на доброто ли служи интернет? Не винаги, не непременно Iи не без сериозни предпазни мерки, твърди Мико Хипонен.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube