Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Науката за мир и сигурност

02. Water shortages India - REUTERS
Да се изхрани светът е Херкулесов подвиг. Става все по-трудно да се осигури и адекватно снабдяване с вода при нарастващото търсене. Този фото разказ показва основните препятствия, които пречат всички храни по света да достигнат до всички хора.
video
Професор Алпаш и професор Чираколу, участващи в пилотно проучване на комитета на НАТО "Науката за мир и сигурност", обсъждат проблемите на прехраната от гледна точка на сигурността, представят проектите на НАТО в тази насока и дават своите прогнози.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube