Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Сараево

New File
Пади Ешдаун описва какво още трябва да се свърши на Балканите и как най-добре да се свърши.
Video Pic Karadzic
"НАТО Преглед" анализира причините за арестуването на Караджич, значението му за Босна и ролята, която процесът може да изиграе за бъдещето на страната.
Image for police reform
Реформата на полицията на Босна и Херцеговина продължи повече и постигна по-малко от очакваното.
Image for video defense reform
Някои от основните фигури, които поеха тежката задача да преструктурират босненските въоръжени сили след войната, разказват как са успели да създадат днешната съвместна армия, обединяваща всички общности.
Youtube 1
Изграждане на мира" разказва за разширяващото се участие на НАТО в подкрепа на усилията на ООН да сложи край на войната в Босна (1992-1995) и разполагането на първите мироопазващи сили през декември 1995 г. Мисията на НАТО продължи девет години, след което отговорността за сигурността бе прехвърлена на Европейския съюз през декември 2004 г.
Youtube 2
"Отбранителната реформа" показва подкрепата на НАТО за основната реформа на отбраната в Босна и Херцеговина - съкращаване на въоръжените сили и обединяването им в единна армия под държавен контрол. Осъщественият напредък позволи на страната да се присъедини към програмата на НАТО Партньорство за мир през 2006 г.
Youtube 3
"Пътят към интеграцията" показва задълбочаващото се партньорство на страната с НАТО и посочва оставащите проблеми по пътя към евентуалното й членство в Алианса.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube