Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Редки земи

New File
Никога не сте чували за редки земи? Може би, но всички ние ги използваме ежедневно. Трябва ли да се притесняваме, че 97 % от световните запаси се намират в една страна?
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube