Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Полша

February - Pszczel - 1st photo
Има ли сравнение между работата в старите и в новите медии? Роберт Пшчел нахвърля някои разлики и припомня кък са работили медиите в бившия съветски блок.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube