Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Операции по поддържане на мира в Босна и Херцеговина

Video Pic Karadzic
"НАТО Преглед" анализира причините за арестуването на Караджич, значението му за Босна и ролята, която процесът може да изиграе за бъдещето на страната.
Image for police reform
Реформата на полицията на Босна и Херцеговина продължи повече и постигна по-малко от очакваното.
Youtube 1
Изграждане на мира" разказва за разширяващото се участие на НАТО в подкрепа на усилията на ООН да сложи край на войната в Босна (1992-1995) и разполагането на първите мироопазващи сили през декември 1995 г. Мисията на НАТО продължи девет години, след което отговорността за сигурността бе прехвърлена на Европейския съюз през декември 2004 г.
Youtube 2
"Отбранителната реформа" показва подкрепата на НАТО за основната реформа на отбраната в Босна и Херцеговина - съкращаване на въоръжените сили и обединяването им в единна армия под държавен контрол. Осъщественият напредък позволи на страната да се присъедини към програмата на НАТО Партньорство за мир през 2006 г.
Youtube 3
"Пътят към интеграцията" показва задълбочаващото се партньорство на страната с НАТО и посочва оставащите проблеми по пътя към евентуалното й членство в Алианса.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube